Kinh tế
Những ngày này, xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà chỉ đạo nông dân tập trung ra đồng chăm sóc, bảo vệ cây màu vụ đông. Đồng thời, triển khai các biện pháp chuẩn bị sản…
Sáng ngày 23/11/2016, Chi cục thuế huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp triển khai thực hiện Nghị định 139/NĐ-CP ngày 4/ 10/2016 của Chính phủ về việc thu lệ phí…
Huyện Hưng Hà có 42 km đê quốc gia thuộc 3 tuyến sông Hồng, sông Trà Lý và sông Luộc, 5 cống qua đê. Là huyện đầu nguồn nước, hàng năm vào mùa mưa bão,…
Trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của huyện Hưng Hà có bước chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt bình quân 2.6%/năm, năng suất lúa luôn dẫn…
    Sáng ngày 22/11, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Vũ Văn Hạnh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm…
Page 97 of 126