Kinh tế
Do đổi mới mạnh mẽ cơ cấu giống lúa, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh nên vụ mùa năm nay lúa phát triển tốt. Với phương châm xanh nhà…
   Sáng ngày 9/10/2015, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình phối hợp với UBND huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về…
   Sáng ngày 7/10, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng  đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm…
   Ngày 6/10, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hưng Hà và công ty Cổ phần phân bón DAP - VINACHEM tổng kết mô hình sử dụng phân bón DAP Đình Vũ trong thâm…
   Nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Hội nông dân Việt Nam, xã Dân Chủ đã tổng kết phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi và phát động phong…
Page 91 of 95