Kinh tế
Chiều ngày 12/1, Trạm chăn nuôi và thú y huyện tổng kết công tác chăn nuôi thú y năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đ/c Vũ Văn Hạnh – Thường vụ Huyện ủy,…
Chiều ngày 10/1, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai quán triệt kế hoạch sử dụng nước sạch nông thôn. Đồng chí Vũ Văn Hạnh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ…
Chiều ngày 9/1/2017, UBND huyện Hưng Hà tổng kết công tác thu ngân sách năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy; Đ/c…
Sáng ngày 5/1, HTXDV nông nghiệp xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà phối hợp với công ty Hai mũi tên đỏ - Chi nhánh phía Bắc tổ chức hội nghị đầu bờ trình diễn mô…
Sáng ngày 2/1/2017, Xí nghiệp May 10 Hưng Hà tổ chức ra quân đầu năm, phát động phong trào thi đua năm 2017. Đồng chí Trần Thị Vân – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện…
Page 91 of 123