Kinh tế
      Từng bước nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác, nông dân xã Tân Lễ đã đổi mới tư duy, tiếp cận tiến bộ khoa học…
      Sáng ngày 7/3, Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công…
     Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch nông thôn, Hội phụ nữ xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà đã tích cực tuyên truyền, giao chỉ tiêu cho các chi hội…
      Đến nay, nông dân huyện Hưng Hà đã hoàn thành việc gieo cấy và chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ lúa xuân. Để lúa xuân sinh trưởng, phát triển tốt,…
      Chiều ngày 6/3, Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Vũ Văn Hạnh – Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện,…
Page 10 of 90