Kinh tế
      Trên địa bàn huyện Hưng Hà hiện có gần 200 trụ sở cơ quan, đơn vị hành chính, trên 3.000 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trong đó có trên…
       Sáng ngày 2/10, UBND huyện Hưng Hà triển khai bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý tại 9 xã: Canh Tân, Tân Lễ, Tiến Đức, Thái…
     Phấn đấu gieo trồng 180 ha cây màu vụ đông năm 2017, xã Tân Hòa đã xây dựng đề án triển khai, giao kế hoạch cụ thể cho từng thôn, làng. Ban hành…
       Nhằm đánh giá kết quả tham gia xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch, sáng ngày 26/9, Hội nông dân huyện Hưng Hà tổ chức…
     Chiều ngày 19/9, Công đoàn khối cơ quan Huyện ủy đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã…
Page 10 of 71