Kinh tế
Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra công tác trồng cây màu vụ hè tại xã Tây Đô. Featured
       Chiều ngày 27/5, đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Văn Thừa - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường…
      Nhằm đánh giá, lựa chọn giống lúa thuần có năng suất, chất lượng cao, ngắn ngày, phù hợp với điều kiện tự nhiên, từng bước thay thế các giống cũ, đồng thời…
    Những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân xã Kim Trung  huy động phương tiện, nhân lực thu hoach lúa xuân theo phương châm lúa chín đến đâu, thu hoach…
        Tranh thủ thời tiết thuận lợi, xã Liên Hiệp đã tuyên truyền, vận động nông dân tập trung nhân lực, máy móc thu hoạch được 30% diện tích lúa xuân, năng…
      Để giúp nông dân nâng cao năng suất trong vụ mùa; Chiều ngày 24/5, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Tân Hòa đã tổ chức hội nghị chuyển giao khoa…
Page 10 of 123