Kinh tế
    Chiều ngày 27/2, Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện đã đi kiểm tra việc chăm sóc…
Nông dân huyện Hưng Hà chăm sóc lúa xuân     Đến nay, nông dân huyện Hưng Hà đã hoàn thành việc gieo cấy, chăm sóc lúa xuân, chuyển trọng tâm sang chăm sóc. Để…
    Năm 2016, Đảng bộ các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 219 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển nghề, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2014…
    Sáng ngày 21/02/2017, Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo một số Phòng ban đã đi kiểm tra công tác xây dựng nông…
    Vụ xuân năm nay, huyện Hưng Hà gieo cấy trên 10.000 ha; phấn đấu năng suất đạt 73 tạ/ ha, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn gieo cấy 100%…
Page 90 of 126