Kinh tế
    Sáng ngày 21/02/2017, Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo một số Phòng ban đã đi kiểm tra công tác xây dựng nông…
    Vụ xuân năm nay, huyện Hưng Hà gieo cấy trên 10.000 ha; phấn đấu năng suất đạt 73 tạ/ ha, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn gieo cấy 100%…
    Từng bước nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác, nông dân xã Tân Lễ đã đổi mới tư duy, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ…
Vụ xuân 2017, xã Duyên Hải gieo cấy 305 ha, phấn đấu năng suất lúa đạt 73 tạ/ ha, HTX DVNN chỉ đạo nông dân gieo cấy 100% diện tích bằng các giống ngắn ngày…
Chiều ngày 10/2, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới đợt…
Page 88 of 123