Kinh tế
    Thực hiện đợt cao điểm ra quân giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường, hành lang đường giao thông; Ban an toàn giao thông xã Liên Hiệp đã…
     Khu vực Ngã tư Minh Hòa là tuyến đường giao nhau nối các xã: Hồng Minh, Độc Lập, Chí Hòa. Do vậy lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá đông.…
    Cùng với việc tuyền truyền, vận động các hộ kinh doanh, buôn bán tự giác tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che, mái vẩy, nguyên vật liệu lấn chiếm lòng, lề đường,…
    Nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, những năm…
    Sáng ngày 7/3/2017, để chỉ đạo công tác chăm sóc, bảo vệ gần 11 nghìn ha lúa vụ xuân của huyện. Đ/c Vũ Văn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ…
Page 86 of 123