Kinh tế
Để đảm bảo nguồn nước sản xuất nông nghiệp, sáng ngày 23/12/2016, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Hưng Hà triển khai phương án tưới tiêu nước phục vụ sản xuất vụ xuân…
Để giải quyết việc làm cho người lao động, năm 2015, UBND tỉnh Thái Bình đã cấp 2ha đất cho tổng công ty may Hưng Yên mở chi nhánh công ty may Hưng Bình tại…
Đồng chí Hoàng Văn Thụ, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện (bên phải)- kiểm tra xây dựng kè Lưu Xá, xã Tân  Lễ và Canh Tân Đê Hữu Luộc xã Canh Tân dài…
Do gieo trồng và chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên 420 ha cây màu vụ đông của xã Điệp Nông sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên, qua kiểm tra đồng ruộng trên…
Ngày 14-15/12/2016, Sở Tài chính kế hoạch tỉnh Thái Bình phối hợp với UBND huyện Hưng Hà tổ chức Hội nghị triển khai Luật Ngân sách nhà nước, Luật phí và lệ phí, luật kế…
Page 85 of 116