Kinh tế
Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân xã Văn Cẩm đã đồng lòng góp công, góp của xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư; chuyển…
Ngày 27/12/2015, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình đã thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Đông Đô. Đồng chí…
Ngày 27/12/2015, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Tỉnh Thái Bình thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn…
    Chiều ngày 13/12, đồng chí Trần Trung Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện thay mặt lãnh đạo UBND huyện Hưng Hà; Chi cục…
Huyện Hưng Hà có 42 km đê quốc gia thuộc 3 tuyến sông Hồng, sông Trà Lý và sông Luộc, 5 cống qua đê. Là huyện đầu nguồn nước, hàng năm vào mùa mưa bão,…
Page 84 of 91