Kinh tế
Để nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác,  xã Thống Nhất đã tuyên truyền, khuyến kích và tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân chuyển đổi cơ…
Chiều ngày 16/6/2016, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Hưng Hà đã tổ chức hội nghị triển khai đề án phòng chống thiên tai và phương án tưới tiêu phục vụ sản xuất…
Để đảm bảo diện tích gieo cấy lúa mùa kịp thời vụ, trong tuần qua Huyện ủy - UBND huyện đã chỉ đạo các đoàn thể và các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động…
Để công tác phòng chống thiên tai và sản xuất vụ mùa giành thắng lợi, xã Duyên Hải vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trong toàn Đảng bộ. Đ/c Nguyễn Kim Nhận,…
Từ đầu năm đến nay, mặc dù giá cả nguyên liệu đầu vào tăng, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Việt Thái, khu công nghiệp Đồng Tu, huyện Hưng…
Page 84 of 97