Kinh tế
     Vụ xuân 2017, nông dân xã Tân Hòa đã đổi mới hình thức sản xuất, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, các giống lúa mới chất lượng cao vào thâm canh, gieo…
    Lúa xuân năm nay của huyện Hưng Hà phát triển tốt, lúa trà sớm cuối đẻ nhánh phân hóa đòng dự tính lúa trỗ tập trung trong khung thời vụ để sau thu…
    Chiều ngày 7/4/2017, UBND huyện triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017 và tập huấn nghiệp vụ lập bảng kê cho điều tra viên các xã, thị trấn. Đ/c…
    Trên 10 nghìn ha lúa xuân của huyện Hưng Hà sinh trưởng, phát triển tốt, độ đồng đều cao, lúa đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh. Tuy nhiên, những ngày qua, thời…
    Trên địa bàn xã Bắc Sơn có 93 hộ vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên trục đường tỉnh lộ 455 và tuyến đường từ khu trung tâm xã…
Page 9 of 51