Kinh tế
     Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Huyện ủy - UBND huyện. UBND thị trấn Hưng Hà đã kêu gọi cán bộ, công nhân, viên chức người lao…
        Thị trấn Hưng Nhân hiện còn gần 2.000 con lợn thịt đến kỳ xuất bán nhưng chưa tiêu thụ được nên ngay sau khi có Thông báo số 668 của Ban…
      Ngày 29/4/2019, Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân và Đa khoa Hưng Hà đã tổ chức giết mổ lợn tập trung, vận động cán bộ y bác sỹ mua thịt lợn giúp…
         Sáng ngày 28/4/2019, xã Tân Lễ đã vận động cán bộ công chức tiêu thụ thịt lợn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các hộ chăn nuôi do ảnh hưởng…
       Thực hiện Thông báo số 668 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp hỗ trợ tiêu thụ lợn thịt trong địa bàn tỉnh, Sáng ngày 26/4, huyện Hưng…
Page 9 of 118