Kinh tế
Huyện Hưng Hà có 42 km đê quốc gia thuộc 3 tuyến sông Hồng, sông Trà Lý và sông Luộc, 5 cống qua đê. Là huyện đầu nguồn nước, hàng năm vào mùa mưa bão,…
Trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của huyện Hưng Hà có bước chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt bình quân 2.6%/năm, năng suất lúa luôn dẫn…
    Sáng ngày 22/11, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Vũ Văn Hạnh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm…
 Do gieo trồng và chăm sóc kịp thời vụ nên 1 số diện tích cây vụ đông sớm của xã Hồng An, huyện Hưng Hà đã và đang cho thu hoạch như xu hào, cà…
Chiều ngày 15/11, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh và huyện đã phối hợp kiểm tra việc thực hiện pháp luật tại công…
Page 66 of 95