Kinh tế
      Do gieo cấy và chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên 262 ha lúa mùa của xã Liên Hiệp phát triển đồng đều, các trà lúa đang bén dễ, hồi xanh.…
      Để vụ mùa giành thắng lợi, Huyện ủy – UBND huyện chỉ đạo các xã gieo cấy 100%  diện tích bằng các giống lúa ngắn ngày, trong đó 70% diện tích cấy…
     Với mục tiêu gieo cấy trên 11 nghìn ha lúa mùa, những ngày này, nông dân Hưng Hà đang tập trung gieo cấy lúa mùa trong khung thời vụ. Trên khắp các cánh…
     Huyện Hưng Hà có 42 km đê quốc gia thuộc 3 tuyến sông Hồng, sông Trà Lý và sông Luộc, 5 cống qua đê. Là huyện đầu nguồn nước, hàng năm vào mùa…
     Trước khi bước vào thời vụ gieo cấy lúa mùa, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Liên Hiệp đã mở lớp tập huấn hướng dẫn nông dân kĩ thuật gieo cấy,…
Page 6 of 57