Kinh tế
    Từng bước nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác, nông dân xã Tân Lễ đã đổi mới tư duy, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ…
Vụ xuân 2017, xã Duyên Hải gieo cấy 305 ha, phấn đấu năng suất lúa đạt 73 tạ/ ha, HTX DVNN chỉ đạo nông dân gieo cấy 100% diện tích bằng các giống ngắn ngày…
Chiều ngày 10/2, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới đợt…
Sáng ngày 8/2, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình do đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát…
     Từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, cấp ủy – chính quyền thôn Phú Hà, xã Tân Lễ tuyên truyền, vận động nhân dân đổi mới tư duy, cách làm,…
Page 50 of 85