Kinh tế
Sau 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân xã Đoan Hùng huyện Hưng Hà đã vượt qua khó khăn, đồng thuận góp công,…
Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân xã Văn Cẩm đã đồng lòng góp công, góp của xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư; chuyển…
Ngày 27/12/2015, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình đã thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Đông Đô. Đồng chí…
Ngày 27/12/2015, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Tỉnh Thái Bình thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn…
    Chiều ngày 13/12, đồng chí Trần Trung Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện thay mặt lãnh đạo UBND huyện Hưng Hà; Chi cục…
Page 50 of 57