Kinh tế
       Sáng ngày 5/9, Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện Hưng Hà do đồng chí Bùi Xuân Phóng – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng ban…
       9 tháng qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như giá vật tư trong nước luôn biến động, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất. Tuy nhiên, công ty Cổ phần…
      Trên địa bàn huyện Hưng Hà hiện có gần 200 trụ sở cơ quan, đơn vị hành chính, trên 3.000 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trong đó có trên…
       Sáng ngày 2/10, UBND huyện Hưng Hà triển khai bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý tại 9 xã: Canh Tân, Tân Lễ, Tiến Đức, Thái…
     Phấn đấu gieo trồng 180 ha cây màu vụ đông năm 2017, xã Tân Hòa đã xây dựng đề án triển khai, giao kế hoạch cụ thể cho từng thôn, làng. Ban hành…
Page 5 of 66