Kinh tế
     Chiều ngày 12/12, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm kê đất đai năm 2019, Đ/c Vũ Văn Hạnh - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND…
      Chiều ngày 12/12, Ban chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết của huyện Hưng Hà giai đoạn 2019 – 2025 tổ chức họp triển khai 1…
      Để có đủ nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, xã Liên Hiệp đã kiểm tra rà soát hệ thống mương máng và xây dựng kế hoạch làm thủy lợi nội…
         Sáng ngày 27/11, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án sản xuất nông nghiệp năm 2020, kế hoạch làm thủy lợi đông xuân năm 2019…
      Để đáp ứng yêu cầu về xây dựng đô thị văn minh, thị trấn Hưng Hà  đã rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung, quản lý, chỉnh trang đô thị; huy động…
Page 1 of 129