UBND huyện Hưng Hà triển khai nhiệm vụ đảm bảo cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 diễn ra trên địa bàn huyện.

      Sáng ngày 13/6, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ đảm bảo cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 diễn ra trên địa bàn huyện. Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

 Cuộc họp triển khai nhiệm vụ đảm bảo cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 diễn ra trên địa bàn huyện

     Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 trên địa bàn huyện diễn ra trong 3 ngày từ ngày 25-27/6/2019 với 9 môn thi. Trong đó, 3 môn thi độc lập là Toán, ngữ văn, ngọai ngữ, 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên gồm: Vật lí, Hóa học, Sinh học và  Khoa học Xã hội: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, thi tại 4 điểm gồm: Điểm thi trường THPT Hưng Nhân, THPT Bắc Duyên Hà, THPT Nam Duyên Hà, THPT Đông Hưng Hà với 2.597 thí sinh thuộc 108 phòng thi. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả cao, UBND huyện triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 trên địa bàn huyện. Theo đó, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các ngành, cơ quan liên quan, đơn vị, xã- thị trấn có địa điểm thi trên địa bàn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công, đảm bảo về cơ sở vật chất, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ số thuốc chăm sóc sức khỏe cho thí sinh trong suốt thời gian diễn ra thi.

 Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

     Phát biểu kết luận cuộc họp, đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2919 trên địa bàn huyện là nhiệm vụ quan trọng, do vậy các ngành liên quan cần phối hợp với các xã- thị trấn có địa điểm thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an toàn để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đạt kết quả cao. Phòng giáo dục và Đào tạo huyện tham mưu với UBND huyện tổ chức đoàn kiểm tra, thăm các điểm thi trước ngày 24/6. Các xã- thị trấn có địa điểm thi phối hợp với Công an huyện đảm bảo ANTT- ATXH tại các điểm diễn ra thi, đặc biệt là việc phân luồng ATGT tại các tuyến đường, các điểm thi, khu vực ăn, nghỉ của thí sinh và cán bộ coi thi, bảo vệ đề thi an toàn. Điện lực huyện kiểm tra, khắc phục, xử lý đường điện đảm bảo đường điện thông suốt. Huyện đoàn chỉ đạo đoàn thanh niên các xã- thị trấn có điểm thi thành lập đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để phụ huynh đưa đón thí sinh. Đài truyền thanh huyện tăng thời lượng tuyên truyền về thời gian, địa điểm thi, nhắc nhở phụ huynh đưa con em đến địa điểm thi đúng giờ. Ngành ý tế làm tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP, chuẩn bị đầy đủ thiết bị, y tế chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và giám thị trong thời gian diễn ra thi để kỳ thi diễn ra an toàn đạt kết quả cao nhất…/.

 

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

 

Đọc 623 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Giáo dục - Y tế