Bảo hiểm xã hội huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

   Ngày 29/9/2015, Bảo hiểm xã hội huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT tại 6 cụm xã: Hùng Dũng, Đông Đô, Minh Tân, Hòa Tiến, TT Hưng Nhân và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

Hội nghị triển khai lập danh sách gia đình tham gia BHYT tại cụm xã Minh Tân

    Sau hơn 20 năm thực hiện chính sách pháp luật về BHYT và 5 năm thực hiện luật BHYT. Đến ngày 30/6/2015, huyện Hưng Hà có 165.346 người tham gia BHYT, chiếm trên 70% dân số; trong đó người nghèo, người cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội đã được nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT. BHYT đã tạo ra nguồn tài chính công quan trọng cho công tác khám chữa bệnh, cải thiện tiếp cận dịch vụ y tế, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Cán bộ hội phụ nữ xã Thống Nhất theo dõi hướng dẫn cách kê khai BHYT hộ gia đình

    Để đạt được mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2015 có 75% dân số tham gia BHYT và tiến tới BHYT toàn dân vào những năm tiếp theo. BHXH huyện Hưng Hà đã kết hợp cùng các ban ngành đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân thấy rõ được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng khi tham gia BHYT, mức hỗ trợ kinh phí khi tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình. Tổ chức cuộc tổng điều tra, rà soát, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT trong toàn huyện. Các xã, thị trấn chỉ đạo các thôn xóm, tổ dân phố thành lập 1 tổ kê khai, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT. Cung cấp, hướng dẫn tất cả các hội gia đình (kể cả các hộ đang tham gia BHYT) thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác toàn bộ thành viên trong hộ gia đình vào biểu mẫu DK 01. Từ năm 2016 trở đi, hàng tháng kịp thời báo tăng, giảm thành viên hộ gia đình vào biểu mẫu theo quy định. BHXH Huyện và các xã, thị trấn có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ số hộ tham gia BHYT của địa phương, kịp thời tuyên truyền, vận động tăng tỉ lệ dân số tham gia BHYT, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân./.

Thu Uyên
 Đài Phát thanh Hưng Hà

Đọc 3262 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Giáo dục - Y tế