Kiểm tra công tác loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện tại huyện Hưng Hà

   Sáng ngày 29/9/2015, Hội đồng kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong tỉnh Thái Bình đã kiểm tra công tác loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện tại Trung tâm y tế huyện Hưng Hà và xã Chí Hòa.

Toàn cảnh hội nghị kiểm tra công tác loại trừ bệnh phong tại huyện Hưng Hà

  Những năm qua, Trung tâm y tế Huyện Hưng Hà đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền các kiến thức cơ bản, giúp cho các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng về bệnh phong. Các trường học đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh về bệnh phong. Các chương trình phòng chống bệnh phong luôn được duy trì và đạt kết quả khá vững chắc. Đến nay, toàn huyện có 16 bệnh nhân phong tại 9 xã, thị trấn. Hàng năm, công tác khám bệnh phong vẫn được các đơn vị y tế khám lồng ghép với việc khám chữa bệnh, khám chuyên khoa, khám sức khỏe học sinh.....vv. Các bệnh nhân phong đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe chu đáo, chăm lo đời sống ổn định. Thực hiện thông tư số 17 của Bộ y tế ngày 6/6/2013, để đạt được loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện, đoàn kiểm tra của tỉnh, huyện đã tiến hành kiểm tra đánh giá theo 4 tiêu chí gồm: Tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới 0,2/10.000 dân, 100% người bệnh phong khuyết tật được chăm sóc khuyết tật và phục hồi chức năng. 100% người bệnh phong được hoà nhập cộng đồng và không có sự phân biệt đối xử, kỳ thị người bệnh phong và 100% người bệnh phong nghèo có khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng có nhà ở./.

Thu Uyên
Đài PT Hưng Hà

Đọc 2952 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Giáo dục - Y tế