Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà phối hợp với Huyện đoàn khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú khối THPT năm 2018.

      Sáng ngày 11/3, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà phối hợp với Huyện đoàn khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú khối THPT năm 2018. Đồng chí Đinh Bá Khải – Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tới dự.

Các đồng chí đại biểu và 104 học viên tham dự khai giảng lớp học

Đồng chí Đinh Bá Khải – Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp học

    Trong 7 ngày, 104 học viên đến từ các trường THPT Nam Duyên Hà, Bắc Duyên Hà, Đông Hưng Hà, THPT Hưng Nhân, THPT Trần Thị Dung, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ được học tập các chuyên đề về chủ nghĩa yêu nước, giáo dục đạo đức cách mạng, Chủ nghĩa Mác Lê Nin – Tư tưởng Hồ Chí Minh, Con đường đấu tranh giải phóng dân tộc đi lên Chủ nghĩa xã hội và con đường đổi mới của đất nước, Kiên định mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ đã chọn. Từ những kiến thức đó, các đoàn viên ưu tú đề ra được mục tiêu, phương hướng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 302 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Giáo dục - Y tế