Giáo dục - Y tế
       Để nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt nâng cao năng lực tổ chức của cán bộ Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn. Chiều ngày 25/4/2019, tại…
       Nhằm tôn vinh giá trị, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy và học tập, hướng tới kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất…
     Chiều ngày 23/4/2019, tại UBND xã Điệp Nông. Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Hưng Hà tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện trung tâm Học tập cộng đồng…
     Sáng ngày 21/4, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Hưng Hà tổ chức ngày hội tiếng Anh, năm học 2018 – 2019. Về  dự ngày hội có lãnh đạo, chuyên viên Sở…
Chiều ngày 19/4/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà tổ chức chuyên đề dạy học chương trình giáo dục địa phương trong môn Ngữ văn. Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật…
Page 10 of 62