Giáo dục - Y tế
        Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyên đề xây dựng Trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Sáng ngày 17/4, Trường Mầm non xã Thái Hưng đã tổ chức…
      Sáng ngày 16/4, tại Trung tâm hội nghị huyện, Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Hưng Hà đã phối hợp với ngành Y tế và Khoa huyết học truyền máu…
       Thiết thực chào mừng Kỷ niệm ngày sách Việt Nam (21/4), ngày sách và bản quyền thế giới (23/4) và các ngày lễ lớn của dân tộc, của địa phương. Sáng ngày…
        Xác định mục tiêu chất lượng chăm sóc giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu,  những năm qua, trường mầm non xã Điệp Nông đã triển khai đồng bộ các giải…
         Nhằm thúc đẩy phong trào "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm". Sáng ngày 6/4, Trường mầm non Lê Qúy Đôn, xã Độc Lập đã tổ chức…
Page 7 of 57