Giáo dục - Y tế
Với 10 năm trên cương vị là chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Lưu Xá Bắc xã Canh Tân huyện Hưng Hà, chị Nguyễn Thị Huệ luôn đổi mới phương thức hoạt động…
Cùng với giáo dục đạo đức, văn hóa và dạy nghề, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, những năm qua Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Hà đã…
Chiều ngày 3/03/2016, tại Quảng trường Long Hưng, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng giáo dục và đào tạo huyện tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểu Pháp luật…
Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền xã Tân Lễ luôn chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.…
Sáng ngày 24/02, Ban chỉ đạo công tác Dân số huyện Hưng Hà đã tổ chức hội nghị phát động đợt hoạt động tăng cường truyền thông Dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản,…
Page 55 of 62