Giáo dục - Y tế
Chiều ngày 3/03/2016, tại Quảng trường Long Hưng, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng giáo dục và đào tạo huyện tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểu Pháp luật…
Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền xã Tân Lễ luôn chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.…
Sáng ngày 24/02, Ban chỉ đạo công tác Dân số huyện Hưng Hà đã tổ chức hội nghị phát động đợt hoạt động tăng cường truyền thông Dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản,…
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho thanh thiếu nhi và học sinh, góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn,…
Nhằm trang bị kiến thức về pháp luật an toàn giao thông, ý thức chấp hành pháp luật và kĩ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông cho học sinh. Sáng ngày…
Page 48 of 54