Giáo dục - Y tế
Nhằm trang bị kiến thức về luật an toàn giao thông, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông cho học sinh. Sáng ngày 2/12/2016,…
    Sáng ngày 28/11, UBND huyện Hưng Hà khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 566 đồng chí là Trưởng, Phó thôn, Trưởng, Phó khu 35 xã, thị trấn tại 3 điểm gồm:…
Chiều ngày 26/11/2016, tại UBND xã Hồng An, Huyện đoàn Hưng Hà phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” cấp…
Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị năm 2016, trong các ngày 21-22/11/2016, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Hội Phụ nữ huyện Hưng…
Chiều ngày 24/11/2016, Ban chỉ đạo bảo hiểm y tế học sinh huyện Hưng Hà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác BHYT học sinh – y tế trường học năm học 2015 -…
Page 39 of 60