Giáo dục - Y tế
Để nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh. Những năm qua, Bệnh viện đa khoa Hưng Hà đã đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, bồi dưỡng nâng cao trình…
Khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, những năm qua, trường mầm non Vũ Thị Thục xã Đoan Hùng đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua 2 tốt trọng tâm là…
Mặc dù cơ sở vật chất của trường còn gặp nhiều khó khăn, song để nâng cao chất lượng giáo dục Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -  giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Hà…
Qua 4 năm đi vào hoạt động Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, không ngừng nâng cao chất lượng khám…
Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà có 165 cán bộ y bác sỹ, trong đó có 18 Thạc sỹ, chuyên khoa I, chuyên khoa II, 37 bác sĩ. Để nâng cao chất lượng khám chữa…
Page 36 of 77