Giáo dục - Y tế
Năm học 2015 - 2016, các trường học trên địa bàn thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua 2 tốt và 5 điều Bác Hồ dạy…
Năm học 2015 - 2016, trường mầm non Lê Danh Phương - thị trấn Hưng Hà đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và giáo viên,…
Sáng ngày 16/8, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã kiểm tra tiến độ thi công trường Tiểu học…
Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử của đội ngũ điều dưỡng – Hộ sinh- kỹ thuật viên nói riêng và cán bộ y tế…
    Năm học qua, trường mầm non Chi Lăng, huyện Hưng Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo và phát động phong trào thi đua 2 tốt “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, cán bộ…
Page 30 of 45