Giáo dục - Y tế
         Nhằm thúc đẩy phong trào "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm". Sáng ngày 6/4, Trường mầm non Lê Qúy Đôn, xã Độc Lập đã tổ chức…
       Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, tăng cường sức khoẻ, giúp trẻ phát triển cả về thể chất và tinh thần,…
     Sáng ngày 4/4, Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp dạy nghề huyện phối hợp với trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội tổ chức tư vấn tuyển sinh năm…
        Lúc sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Muốn lao động sản xuất tốt, công tác và học tập tốt thì cần có sức khỏe. Muốn giữ sức khỏe…
       Bảo đảm vệ sinh ATTP tại bếp ăn tập thể, góp phần bảo đảm sức khỏe, giúp trẻ phát triển toàn diện về trí lực và thể lực. Đây là nhiệm vụ…
Page 3 of 53