Thứ năm, 25 Tháng 7 2019 08:59

      Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, Chiều ngày 24/7, đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Bùi Xuân Phóng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng lãnh đạo một số Phòng, ban, ngành của huyện và các xã đã đi thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, người có công tại một số địa phương trong huyện...

 

Đ/c Nguyễn Xuân Dương Phó, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và  các thành viên trong đoàn tặng quà và thăm hỏi Mẹ VNAH Ngô Thị Chuyền và Thương binh Nguyễn Văn Chinh

        Đoàn đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt nam anh hùng Ngô Thị Chuyền, Thôn Khả La, xã Thái Hưng có Chồng và con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Thăm và tặng quà thương binh Nguyễn Văn Chinh, Thôn Khánh Mỹ, xã Phúc Khánh. Thương binh Đinh Công Ba, thôn Phương La 3, xã Thái Phương. Bệnh binh Đinh Trung Tín - thôn Thượng Ngạn, xã Văn Lang. Tại nhưng nơi đến thăm Đồng chí Chủ tịch UBND huyện và các thành viên trong đoàn đã tặng quà và thăm hỏi ân cần các đối tượng, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những hy sinh, công lao đóng góp của các đối tượng và gia đình trong các cuộc kháng chiến  cứu  quốc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo về quê hương đất nước. Nhân dịp này các đồng chí trong đoàn bày tỏ mong muốn các đối tượng chính sách và  gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham các phong trào thi đua yêu nước gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh,  xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng trong kháng chiến và đi đầu trong phong trào xây dựng và bảo vệ tổ quốc và công cuộc xây dựng nông thôn mới....

 

T/h - Xuân Bính

Đài Truyền Thanh – Truyền Hình Hưng Hà

Thứ năm, 25 Tháng 7 2019 06:50

Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân trong hệ thống bộ máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta và ngày 01/01/1961, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình được thành lập. Theo đó, tháng 3 năm 1961, Viện kiểm sát nhân dân 13 huyện, thị xã được thành lập. Năm 1969, thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội, Thái Bình tiến hành sắp xếp lại bộ máy hành chính, sáp nhập 13 huyện, thị xã thành 8 huyện, thị xã. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng tiến hành sắp xếp lại bộ máy tổ chức cán bộ. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hà và Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nhân.

59 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, của Huyện uỷ Hưng Hà, sự giám sát thường xuyên của Hội đồng nhân dân huyện, sự phối hợp và giúp đỡ của UBND huyện, các cơ quan, ban ngành, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà không ngừng phấn đấu và trưởng thành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của huyện, bảo đảm các quyền dân chủ của nhân dân; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội, vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới của Đảng, nhà nước và nhân dân ta.

 Hội nghị triển khai công tác năm 2019

 

Hoạt động kiểm sát những năm 60, trong điều kiện cả nước có chiến tranh ác liệt để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà luôn  có kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ về lập trường tư tưởng chính trị, nhận thức về chức năng nhiệm vụ, ý chí quyết tâm chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Khi đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai chống phá miền Bắc, theo sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã vận dụng tốt chức năng nhiệm vụ, phối hợp với các khâu công tác kịp thời phục vụ các yêu cầu của thời chiến trên cả hai mặt trận sản xuất và chiến đấu. Hoạt động kiểm sát trong thời kỳ này tập trung đấu tranh khắc phục các biểu hiện buông lỏng kỷ luật thời chiến, vi phạm các quyền dân chủ của nhân dân, góp phần nghiêm trị bọn gián điệp, biệt kích và phản động, đấu tranh chống các tội phạm gây cản trở việc chi viện cho tiền tuyến và các hành vi xâm phạm chính sách hậu phương quân đội.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hã đã góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, góp phần cùng quân và dân Thái Bình thực hiện khẩu hiệu" Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", trấn áp bọn phản cách mạng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh có hiệu quả với những vi phạm, tội phạm.

 


Họp giao ban tuần

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đem lại niềm vui và niềm tự hào cho cả dân tộc, đất nước ta được hoàn toàn thống nhất, mở ra thời kỳ cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đặt ra nhiều yêu cầu nhiệm vụ mới cho ngành kiểm sát nhân dân. Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã đoàn kết thống nhất cùng vượt qua mọi khó khăn thử thách phát huy những thắng lợi cơ bản vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó. Đã tăng cường công tác kiểm sát việc bảo vệ tài sản XHCN chống tiêu cực, kiểm sát điều tra, xử lý nghiêm khắc các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, đầu cơ, buôn lậu, thu hồi nhiều tài sản cho nhà nước.

Từ năm 1986 đến nay, quán triệt quan điểm đổi mới của Đảng tại Nghị quyết từ Đại hội VI đến Đại hội X và các Nghị quyết khác của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, ngành kiểm sát nhân dân đã có sự đổi mới về nhận thức, về tổ chức, cán bộ và thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát. Thực hiện chủ trương và biện pháp đổi mới đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

 


VKSND huyện chủ trì tổ chức Hội nghị liên ngành Công an - VKSND - TAND huyện triển khai BLTTHS năm 2015, BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017,

luật bồi thường nhà nước và luật trợ giúp pháp lý

Công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội đã luôn bám sát các Nghị quyết của Đảng, những chủ trương lớn của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà tập trung kiểm sát những ngành kinh tế trọng điểm có nhiều vi phạm pháp luật kịp thời phục vụ 03 chương trình kinh tế trọng điểm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI của Đảng. Từ năm 1990 đến năm 2002, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương và sự chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã tập trung đi vào kiểm sát các lĩnh vực kinh tế trọng điểm như: quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu (1990 - 1991), giao thông, bưu điện (1992), xây dựng cơ bản (1993), quản lý sử dụng đất đai ( 1994 - 1995), thuế và quản lý sử dụng ngân sách (1996 - 1997), công nghiệp, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn…Qua kết quả công tác kiểm sát đã phát hiện và kháng nghị, kiến nghị đối với nhiều văn bản có vi phạm pháp luật; ban hành nhiều kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý trên các lĩnh vực, mỗi năm yêu cầu thu hồi hàng trăm triệu đồng cho Nhà nước, yêu cầu và trực tiếp khởi tố nhiều vụ án hình sự, dân sự xử lý nghiêm minh những người vi phạm pháp luật góp phần tích cực vào công tác quản lý kinh tế, quản lý xã hội theo pháp luật.

 

          
Lãnh đạo VKSND huyện tham gia tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường hành lang an toàn giao thông tại xã Thống Nhất, Hưng Hà

Công tác kiểm sát văn bản quy phạm pháp luật là một công tác quan trọng do Quốc hội giao cho Ngành kiểm sát nhân dân thực hiện. Sau khi có Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1992, hoạt động kiểm sát văn bản đã có những chuyển biến tích cực. Do có sự kết hợp chặt chẽ với hoạt động kiểm sát những lĩnh vực khác, mỗi năm Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã phát hiện và kháng nghị, kiến nghị khắc phục nhiều văn bản có vi phạm pháp luật.

Năm 2002, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng về chức năng hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp. Để thực hiện cải cách tư pháp, Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2002) và luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 đã quy định Viện kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, không thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội nữa. Thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp theo tinh thần Chỉ thị 53, Nghị quyết 08, 48, 49 của Bộ Chính trị. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà trong những năm qua có những tiến bộ đáng kể, nhất là công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự. Đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm  Chủ trì và phối hợp với cơ quan điều tra, toà án xác định nhiều vụ án trọng điểm, đưa ra xét xử lưu động có tác dụng giáo dục, phòng ngừa tội phạm được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm các quyền dân chủ của công dân, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương. Đồng thời chú trọng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, kịp thời phát hiện các vi phạm trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra, xét xử để kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, người phạm tội, không làm oan người vô tội, các hoạt động tố tụng tuân theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

VKSND huyện chủ trì họp Giao ban Khối Nội chính hàng tháng

Trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù cũng được chú trọng đã kiểm sát hàng ngày và kiểm sát bất thường tại Nhà tạm giữ Công an huyện đảm bảo việc bắt, tạm giữ, tạm giam có căn cứ, đúng pháp luật.

Công tác kiểm sát thi hành án được tăng cường, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý chặt chẽ đối với các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật để đảm bảo việc thi hành án kịp thời, nghiêm minh. Kiểm sát chặt chẽ việc xét, miễn giảm thi hành án đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đối với công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật, đã tập trung kiểm sát việc giải quyết các tranh chấp về nhà ở, về tài sản, đất đai, hôn nhân gia đình, đặc biệt chú trọng kiểm sát việc lập hồ sơ án dân sự của Toà án nhân dân. Hàng năm, chủ động trực tiếp xác minh bổ sung chứng cứ và tích cực tham gia 100% các phiên toà xét xử. Viện kiểm sát đã trực tiếp khởi tố, yêu cầu khởi tố nhiều vụ tranh chấp dân sự và tích cực hỗ trợ thu hồi tài sản cho Nhà nước. Qua hoạt động kiểm sát đã phát hiện được nhiều vi phạm, Viện kiểm sát đã kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục kịp thời. Kiến nghị các ngành, các cấp có biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Năm 2004, Bộ luật tố tụng dân sự được ban hành, chức năng của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự có thay đổi, song Viện kiểm sát nhân dân huyện  Hưng Hà đã chủ động đổi mới phương thức kiểm sát nên chất lượng công tác kiểm sát bản án, quyết định ngày càng được nâng cao.

Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được coi trọng. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc giải quyết các vụ án hình sự, dân sự nhất là đơn khiếu nại về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp. Đồng thời, Viện kiểm sát đã thường xuyên tiến hành kiểm sát hoạt động khiếu nại, tố cáo các cơ quan tư pháp. Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng giải quyết được nhiều đơn khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài góp phần vào việc giữ vững ổn định tình hình ở địa phương, củng cố lòng tin của nhân dân.

Đối với công tác kiểm sát phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà luôn xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng trong hoạt động của ngành. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Viện kiểm sát đã tích cực tham gia các đoàn, tổ công tác do Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện thành lập để phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ của cấp uỷ, chính quyền địa phương, đặc biệt là công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

 

Tập thể cán bộ, KSV VKSND huyện tham gia lao động phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương

Trải qua 59 năm xây dựng và trưởng thành, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các khâu công tác qua các thời kỳ. Để biểu dương và ghi nhận thành tích đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà được Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương tặng nhiều bằng khen, công nhận là đơn vị gương mẫu về mọi mặt, tập thể lao động xuất sắc, chi bộ nhiều năm liền được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Hàng năm đều có từ 3 đến 5 đồng chí được nhận Bằng khen, Giấy khen của cấp trên.

Có được thành tích và vinh dự trên, ngoài sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, Kiểm sát viên qua các thời kỳ, với tinh thần trách nhiệm cao, luôn học tập và rèn luyện theo 5 đức tính mà Bác Hồ kính yêu đã dạy cán bộ ngành Kiểm sát là "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn" gắn với việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà còn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Huyện uỷ, sự giám sát của HĐND huyện, sự quan tâm giúp đỡ của UBND huyện và của nhân dân, sự phối kết hợp có hiệu quả của các ngành hữu quan, mà đặc biệt là các ngành trong khối nội chính.

Uống nước nhớ nguồn - gặp mặt các cán bộ hưu trí trên địa bàn huyện Hưng Hà

Trải qua 59 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ Lãnh đạo, kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã xây nên truyền thống vẻ vang của đơn vị góp phần vào truyền thống vẻ vang của ngành. Truyền thống vẻ vang này vừa là thành quả, vừa là mục tiêu để các thế hệ cán bộ kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà tiếp tục phấn đấu và thực hiện đó là:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc tư tưởng, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp; tập trung thực hiện các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

2. Mỗi cán bộ kiểm sát luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu, học tập, tu dưỡng và rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn và kỹ năng công tác, thực hiện nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao.

3. Chủ động tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định để thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, về tổ chức thực hiện các hoạt động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

4. Tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp giải quyết tốt các nhiệm vụ chính trị theo yêu cầu của cấp uỷ, chính quyền địa phương góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và năm đức tính của người cán bộ kiểm sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, những việc làm đi ngược lại đường lối chính sách của Đảng, lợi ích của nhân dân.

Với những thành tích đã đạt được, với những bài học kinh nghiệm qua 59 năm xây dựng và trưởng thành, với lòng tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Huyện Uỷ, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, sự quan tâm giúp đỡ của Uỷ ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành và sự ủng hộ của nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, thực hiện có hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện./.

Nguyễn Thị Lan Phương - VKSND huyện Hưng Hà

Thứ hai, 22 Tháng 7 2019 17:41

Hòa chung vào không khí cả nước thắm đậm tinh thần tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập của đất nước, hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, Đoàn Đại biểu Huyện ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hưng Hà do đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn, Đồng chí Nguyễn Văn Thừa - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện cùng các đồng chí ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, thủ trưởng phòng, ban ngành của huyện đã đến dâng hương, đạt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang quốc gia đường 9, khu di tích lịch sử Thành cổ Quảng trị, khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc xã Đồng Lộc huyện Cam Lộc tỉnh Hà Tĩnh và dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến tỉnh Quảng Bình.

Đoàn Đại biểu Huyện ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hưng Hà dâng hương tại Nghĩa trang anh hùng liệt sỹ quốc gia Trường Sơn tại tỉnh Quảng Trị.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn dâng hương tại đài tưởng niệm và phần mộ các anh hùng liệt sỹ tỉnh Thái Bình và huyện Hưng Hà.

          Vượt hơn 500km đến với miền đất khói lửa lịch sử Quảng Trị, Đường 9, Khe Sanh, Đoàn đại biểu huyện Hưng Hà trân trọng dâng lên vòng hoa mang dòng chữ " Huyện ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hưng Hà, Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ" và thắp nén tâm nhang bày tỏ lòng tri ân sâu sắc những anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc tại Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, nơi quy tụ 10.333 phần mộ của các anh hùng liệt sỹ, trong số đó có hàng nghìn anh hùng liệt sỹ quê hương tỉnh Thái Bình nói chung và 68 anh hùng liệt sỹ khắc tên trên bia đá trường tồn của quê hương Hưng Hà.

Đoàn Đại biểu Huyện ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hưng Hà dâng hương tại Nghĩa trang quốc gia anh hùng liệt sỹ đường 9.

Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà nổi chuông, ghi dòng lưu bút tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang quốc gia Đường 9

          Đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang quốc gia anh hùng liệt sỹ Đường 9, thay mặt đoàn đại biểu huyện Hưng Hà, Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà đã ghi những dòng lưu bút khẳng định và bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu hi sinh anh dũng vì nền độc lập tự do của Tổ Quốc :

" Ngày 20 tháng 7 năm 2019

tức ngày 18 tháng 6 năm kỷ hợi

          Đoàn lãnh đạo cán bộ thay mặt cho Huyện ủy, HĐND - UBND  huyện Hưng Hà với lòng thành kính tri ân đến các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh anh dũng bảo vệ Tổ Quốc, trở về với nghĩa trang đường 9 thắp nén hương thơm cầu cho hương hồn các anh được siêu thoát trong lòng đất mẹ

          Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hưng Hà luôn ghi nhớ công lao to lớn của các anh và nguyện sẽ quyết tâm xây dưng quê hương phát triển giàu đẹp, hạnh phúc và luôn nhớ tới công lao của các anh với lòng tri ân sâu sắc".

Đồng chí Nguyễn Văn Thừa - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện dâng hương tại các phần mộ anh hùng liệt sỹ tỉnh Thái Bình và huyện Hưng Hà tại Nghĩa trang quốc gia Đường 9.

          Đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng trị,  Nhà tưởng niệm các liệt sỹ TNXP hy sinh tại Hà Tĩnh; Khu tưởng niệm 10 nữ thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Đoàn đại biểu Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hưng Hà bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng chiến đấu và hi sinh bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc. Sự hy sinh của các anh đã hóa thành bất tử để thế hệ hôm nay tiếp bước trong dựng xây và phát triển đất nước, quê hương. Đảng bộ và nhân dân huyện Hưng Hà nguyện một lòng vững tin theo con đường Đảng và Bác Hồ kính yêu đã chọn tiếp tục lỗ lực phấn đấu xây dưng quê hương ngày thêm giàu đẹp văn minh, với danh hiệu huyện đạt chuẩn  nông thôn mới đầu tiên trong Tỉnh để xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ vì nền độc lập tự do của dân tộc.

 

Đoàn đại biểu huyện Hưng Hà dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng trị,  Nhà tưởng niệm các liệt sỹ TNXP hy sinh tại Hà Tĩnh; Khu tưởng niệm 10 nữ thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

          Nhân dịp này, đoàn đại biểu huyện Hưng Hà đã dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến tỉnh Quảng Bình. Trong chuyến đi dâng hương hành trình tìm về các địa chỉ đỏ cách mạng, tại các khu di tích lịch sử đoàn đại biểu huyện Hưng Hà đã đến  ân cần thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ và người dân không quản nắng mưa làm công tác quản trang, ngày ngày chăm sóc phần mộ của các anh hùng liệt sỹ, đặc biệt là khu lưu niệm phần mộ anh hùng liệt sỹ của tỉnh Thái bình.

 

Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Đoàn đại biểu huyện Hưng Hà dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại các Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang quốc gia đường 9, khu di tích lịch sử Thành cổ Quảng trị, khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc xã Đồng Lộc huyện Cam Lộc tỉnh Hà Tĩnh

Cao Mừng

Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ hai, 22 Tháng 7 2019 06:50

        Sáng ngày 20/7, tại Đền thờ danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn – thôn Đồng Phú, xã Độc Lập, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà ra quân “ngày chủ nhật xanh” năm 2019. Đồng chí Trần Thị Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Đồng chí Nguyên Văn Trường – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến dự.

Đồng chí Trần Thị Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Nguyên Văn Trường – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện tặng quà cho các gia đình chính sách xã Độc Lập

     Tại lễ ra quân, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện đã tặng 24 xuất quà cho các đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của xã Độc Lập, mỗi suất quà trị giá 330 nghìn đồng.

       Cũng tại lễ ra quân, đoàn viên thanh niên đến từ các xã thị trấn trong huyện tiến hành dọn vệ sinh môi trường, dọn cỏ khuôn viên đền thờ Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

      Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ, 293 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Hưng Hà nhiệm kỳ 2019 – 2024./.

Một số hình ảnh của Lễ ra quân Chủ nhật xanh 

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Thứ hai, 22 Tháng 7 2019 06:42

        Sáng ngày 20/7, tại sân vận động UBND xã Tân Tiến đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá Tân Tiến mở rộng lần thứ V năm 2019- tranh cúp Điện máy Long Anh. Tới dự có Đồng chí Đỗ Văn Bình- Chủ tịch hội khuyến học huyện; lãnh đạo Trung tâm văn hóa thể thao huyện; lãnh đạo xã Tân Tiến cùng 8 đội bóng trong và ngoài huyện tham gia thi đấu.

Các đại biểu dự lễ khai mạc giải.

Đồng chí Đỗ Văn Bình- Chủ tịch hội khuyến học huyện tặng hoa chúc mừng giải đấu.

       Giải bóng đá Tân Tiến mở rộng được phối hợp tổ chức bởi Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Tiến, CLB bóng đá Tân Tiến phối hợp cùng công ty Cổ phần quốc tế Long Anh nhằm tạo nên một sân chơi thể thao lành mạnh cũng như cơ hội giao lưu học hỏi cho đông đảo các đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện.

       Các đội tham gia giải đấu với tinh thần fair-play đã cống hiến cho khán giả những màn tranh bóng gay cấn, những bàn thắng đẹp mắt với sự cổ vũ nồng nhiệt từ đông đảo khán giả trong và ngoài huyện đã tạo không khí hứng khởi, sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên dịp hè 2019. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Hưng Hà lần thứ IV nhiệm kì 2019- 2024; Kỉ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

Một số hình ảnh tại giải đấu.

 

 

Thanh Điệp

Đài TT- TH Hưng Hà.

Thứ hai, 22 Tháng 7 2019 06:37

       Chiều ngày 19/7, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức họp triển khai nội dung công việc tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Nhà Bác học Lê Quý Đôn và khánh thành giai đoạn I- Dự án Khu Lưu niệm Nhà Bác học Lê Quý Đôn. Đ/c Vũ Kim Cứ- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đ/c Nguyễn Trọng Lộ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Nguyễn Xuân Dương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự cuộc họp.

 

Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

     Nhằm khẳng định công lao, tài năng và tôn vinh những đóng góp của Nhà Bác học Lê Quý Đôn đối với nền văn hóa Việt Nam. Tuyên truyền, giáo dục ý thức và đạo lý của người Việt Nam “ Uống nước nhớ nguồn”. Đồng thời đánh giá quá trình thực hiện giai đoạn I của Dự án, rút kinh nghiệm để hoàn thành giai đoạn II đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. UBND huyện đã triển khai kế hoạch tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Nhà Bác học Lê Quý Đôn và khánh thành giai đoạn I- Dự án Khu Lưu niệm, thời gian diễn ra vào ngày 30/7/2019 tại Sân Trung tâm tại Khu Lưu niệm Nhà Bác học Lê Quý Đôn, thôn Đồng Phú, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà.

    Để Lễ dâng hương tưởng niệm Nhà Bác học Lê Quý Đôn và khánh thành giai đoạn I- Dự án Khu Lưu niệm đạt kết quả cao, tại cuộc họp các đại biểu thuộc các phòng, ngành, đơn vị liên quan đã dành thời gian tập trung thảo luận, báo cáo các phần việc được phân công, đồng thời tham mưu, đề xuất các giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

      Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Dương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Việc tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Nhà Bác học Lê Quý Đôn và khánh thành giai đoạn I- Khu lưu niệm là nhiệm vụ chính trị quan trọng, do vậy các ngành chức năng, các đơn vị liên quan và xã Độc Lập nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, phần việc được giao. Làm tốt công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị lễ tại từ đường, đảm bảo an toàn tài sản, an toàn vệ sinh, kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng để việc tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Nhà Bác học Lê Quý Đôn và khánh thành giai đoạn I- Khu lưu niệm diễn ra an toàn, đạt kết quả cao nhất.

 

Bùi Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Thứ bảy, 20 Tháng 7 2019 08:44

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng ngày 19/7, Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Hưng Hà khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 bước sang ngày làm việc thứ 2, phiên họp thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp. Đ/c Nguyễn Trọng Lộ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp. Đồng chí Vũ Kim Cứ- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đ/c Nguyễn Xuân Dương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND - UBND huyện; Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Đại biểu HĐND huyện khóa XIX; Thủ trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện đã tới dự.

Các đồng chí lãnh đạo dự Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021


Đoàn chủ tịch kỳ họp

Đ/c Nguyễn Văn Thừa- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia thảo luận tổ

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Thừa- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu HĐND huyện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, trọng tâm các vấn đề nhân dân và cử tri quan tâm như: phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng NTM, nước sạch nông thôn, xử lý ô nhiễm môi trường, công tác đảm bảo an ninh trật tự- an toàn giao thông...


Đ/c Trần Thị Vân- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đặt câu hỏi chất vấn

Đ/c Phạm Văn Bình- Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện trả lời  câu hỏi chất vấn

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Trọng Lộ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu Trần Thị Vân- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đã chất vấn UBND huyện về tình trạng người dân trong huyện không còn mặm mà với đồng ruộng, để ruộng hoang. UBND huyện đã có những giải pháp nào khắc phục tình trạng trên. Trả lời vấn đề này, đồng chí Phạm Văn Bình- Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã đánh giá chung tình hình sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện, đồng thời nêu những giải pháp khắc phục, trong đó tập trung vào giải pháp phát đưa giống lúa chất lượng cao tại các vùng theo quy hoạch nông thôn mới. Khuyến khích, vận động nhân dân cho nhau mượn ruộng. Xây dựng thí điểm chuyển đổi một phần diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Phát triển mạnh đàn bò trong vùng quy hoạch, đồng thời đưa giống lợn ngoại vào chăn nuôi tập trung theo quy hoạch NTM, nhằm khống chế dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường. Có cơ chế hỗ trợ để phát triển cá lồng, phấn đấu hết năm 2019 có thêm từ 60-70 lồng cá.

Trả lời nội dung chất vấn về tình trạng xả thải chất tẩy, nhuộm tại một số hộ gia đình và doanh nghiệp tại làng nghề Phương La và cụm công nghiệp xã Thái Phương gây ô nhiễm môi trường và công tác quản lý đất đai. Đ/c Phạm Thị Hải- Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện đã giải trình công tác tham mưu với UBND huyện và phối hợp triển khai thực hiện của các phòng, ngành chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại làng nghề Phương La và cụm công nghiệp xã Thái Phương. UBND huyện kiện toàn đoàn công tác, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát 24/24h, có văn bản yêu cầu dừng ngay hoạt động nấu, giặt, tẩy, nhuộm, đồng thời cưỡng chế đối với hộ gia đình và doanh nghiệp cố tình vi phạm. Đề nghị UBND huyện tham mư với UBND tỉnh xây dựng hệ thống xử lý rác thải tại làng nghề chiếu xã Tân Lễ và làng nghề bún xã Điệp Nông. Tăng cường công tác quản lý đất đai, đã khắc  phục được tình trạng giao, cấp đất sai thẩm quyền, sử dụng đất sai mục đúng.

Đối với nội dung chất vấn về tình trạng tái lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông làm nơi buôn bán, hợp chợ gây cản trở an toàn giao thông, đồng chí Hàng Minh Thụ- Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện đã trả lời chất vấn công tác tham mưu với UBND huyện trong việc triển khai thực hiện, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 04 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông và kế hoạch số 19a của UBND huyện Hưng Hà

Đ/c Nguyễn Xuân Dương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

Tới dự và phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Dương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nêu rõ:Đối với sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo, thực hiện thật tốt Đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông đã được phê duyệt, bảo đảm kỷ cương mùa vụ, cơ cấu giống và phương thức canh tác để đạt hiệu quả cao; có kế hoạch ứng phó hiệu quả chủ động ngăn ngừa giảm thiểu thiệt hại do thời tiết và sâu bệnh hại cây trồng, đặc biệt là bệnh lùn sọc đen ở vụ Mùa năm 2019. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất dưới mọi hình thức không trái với quy định pháp luật hiện hành để phát triển nông nghiệp hàng hóa; Xây dựng Kế hoạch thí điểm chuyển một phần diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác; khuyến khích hình thành các mối liên kết trong sản xuất..., tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học và cơ giới hóa vào các khâu của quá trình sản xuất; tổ chức sản xuất theo chuỗi khép kín, gắn với thị trường; Phấn đấu diện tích vụ đông bằng và vượt vụ đông năm 2018, (khoảng 6.200ha). Để bù đắp thiệt hại do Dịch bệnh Tả lợn Châu Phi gây ra, trước mắt không tái đàn ở các khu vực đang nhiễm bệnh, tập trung giữ an toàn các trang trại lợn lớn để cung cấp thịt lợn thương phẩm an toàn cho thị trường; Triển khai việc hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi cho các hộ dân đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch. Phấn đấu huyện công bố hết dịch vào cuối năm 2019; tập trung phát triển đàn gia cầm, thủy sản. Xây dựng Đề án chuyển đổi cơ cấu trong ngành chăn nuôi phù hợp với điều kiện, lợi thế của huyện theo Nghị quyết 07 ngày 14/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đọan 2019-2025 và những năm tiếp theo trên cơ sở ứng dụng KHKT xử lý tốt, đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi bò ở các địa phương; trước mắt khẩn trương yêu cầu xử lý đảm bảo môi trường tại trại bò của Công ty Việt Hùng xã Hồng Minh. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi an toàn sinh học theo chuỗi giá trị gắn với thị trường. Mở rộng các hộ nuôi cá lồng trên sông. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 52 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phấn đấu hết năm 2019 xã Hồng Minh, Hồng An đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, từ 1- 3 xã đạt NTM nâng cao. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung NTM các xã, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung 2 thị trấn; 2 thị trấn hoàn thành cơ bản việc chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng. Tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ chất lượng nước, bảo đảm cung cấp đầy đủ, ổn định nước sạch đúng tiêu chuẩn cho nhân dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp với các doanh nghiệp đẩy nahnh tiến độ đấu noiis sử dụng nước sạch, phấn đấu đến hết năm 2019 có 100% người dân sử dụng nước sạch; cái tạo đường ống, nâng cao công suất, áp lực cấp nước một số nhà máy đáp ứng yêu cầu của nhân dân như Nhà máy nước tại xã Hồng Minh, Thị tấn Hưng Hà....Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai theo phương châm "Bốn tại chỗ". Các phòng, ngành, xã, thị trấn khẩn trương rà soát các phương án phòng, chống thiên tai, khắc phục tư tưởng chủ quan, chông chờ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có thiên tai, bão lũ xảy ra. Về quản lý tài nguyên và môi trường : Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, đất đai. Khắc phục cơ bản những hạn chế, tồn tại về công tác quản lý đất đai trong thời gian qua; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất để sản xuất, kinh doanh, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định và đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt; kiên quyết xử lý theo quy định của Luật Đất đai và các quy định khác có liên quan nếu các tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất nhưng để hoang hóa, không sử dụng đúng mục đích và kém hiệu quả. Nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý đất đai và xử lý vi phạm trên địa bàn, nhất là việc bán đất trái thẩm quyền, lấn chiếm, tự chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định.  Phối hợp các nhà đầu tư  đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, lập hồ sơ các khu đất theo Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy và Kết luận 50 của BTV Tỉnh ủy. Khai thác hợp lý, hiệu quả tài nguyên đất, nhất là ở các xã, thị trấn tạo nguồn lực phát triển và thanh toán nợ XDCB.  Việc chuyển mục đích để đấu giá quyền sử dụng đất phải tuân thủ theo quy hoạch, kế hoạch, chỉ tiến hành ở những nơi có nhu cầu thực tế, có giá trị, có sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân phục vụ thiết thực cho việc tạo nguồn lực đầu tư phát triển, đồng thời phải bảo đảm tính công khai minh bạch, quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc hoàn thành cơ bản công tác GPMB một số Dự án của tỉnh, huyện như: Dự án cải tạo, nâng cấp đường 455 đoạn từ đường Thái Hà đến UBND xã Tây Đô, Dự án Trụ sở BCH Quân sự huyện; Dự án đường từ đường Thái Hà đến 453 đoạn xã Minh Tân; Dự án Đền thờ Kỳ đồng Nguyễn Văn Cẩm; các Dự án đường trục huyện, các cụm Công nghiệp…Chỉ đạo thực hiện tốt việc thu gom rác thải sinh hoạt ở các khu dân cư về những điểm xử lý tập trung; chủ động phối hợp, xử lý triệt để các điểm nóng về môi trường như việc xả thải chưa qua xử lý của một số hộ dân, doanh nghiệp thôn Phương La, Thái Phương. Tăng cường kiểm soát việc xử lý nước thải, chất thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo đảm môi trường. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong xử lý rác thải ở nông thôn. Hoàn thiện đưa nhà máy xử lý nước thải Phương La vào hoạt động. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm Công điện 17,19 của UBND tỉnh về xử lý rác thải nông thôn. Hoàn thiện đưa nhà máy xử lý nước thải Phương La vào hoạt động. Đối với sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết  số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động  của UBND tỉnh, kế hoạch của UBND huyện về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn. Giải quyết kịp thời, đúng quy định những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của huyện; đồng thời, chú trọng kiểm tra, phối hợp xử lý những doanh nghiệp vi phạm về ngành nghề, vi phạm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, ô nhiễm môi trường. Lựa chọn các Dự án ít gây ô nhiễm môi trường và thu hút nhiều lao động để thu hút đầu tư lấp đầy các cụm công nghiệp hiện có; đồng thời, chú trọng phát triển nghề và làng nghề, tạo việc làm tại chỗ, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, tạo điều kiện cho tích tụ đất đai, phát triển nông nghiệp hàng hóa. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn và phù hợp với lợi thế của từng địa phương.Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Triển khai dự án xây dựng chợ thị trấn Hưng Hà. Về đầu tư xây dựng cơ bản và thu chi ngân sách: Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo đảm đúng, đủ về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, tránh lãng phí, thất thoát. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, chú trọng xử lý nợ công và nợ đọng trong xây dựng cơ bản để lhoong phát sinh nợ đọng mới. Các địa phương khởi công xây dựng mới công trình khi đã thánh toán hết nợ xây dựng và được sự đồng ý của UBND huyện, trừ những công trình phải xử lý khẩn cấp. Các phòng, ngành, đơn vị và các địa phương phối hợp chặt chẽ và tập trung triển khai một số dự án lớn mà vừa qua huyện đề xuất được tỉnh chấp thuận chủ trương như: Dự án đường Long Hưng nối hai thị trấn Hưng Nhân và Thị trấn Hưng Hà với chiều dài gần 10 km và có 5 phân khu nhà ở, trung tâm thương mại chạy dọc 2 bên với tổng kinh phí gần 600 tỷ; Dự án đường nối từ đường 454, đường 453 với Khu lưu niệm Nhà Bác học Lê Quý Đôn với tổng kinh phí trên 80 tỷ; Dự án cải tạo, nâng cáp đường nối từ Quốc lộ 39 đến Đền Tiên La...Thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách, nhất là thu thuế, phí, lệ phí để cân đối được nhiệm vụ chi trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2019. Tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế, nhất là thất thu thuế của các hộ kinh doanh cá thể và trong đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngoài ngân sách; kiên quyết áp dụng các biện pháp xử lý và cưỡng chế nợ thuế đối với những đơn vị chây ỳ, trốn thuế. Kiên quyết không để phát sinh nợ đọng XDCB, không phê duyệt dự án đầu tư khi chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Các xã, thị trấn tập trung rà soát, quy hoạch, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn trả nợ xây dựng cơ bản, hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu năm 2019, 2020 các xã, thị trấn tập trung rà soát, tạo nguồn đảm bảo trả nợ dứt điểm XDCB. Các cấp, các ngành cần chủ động điều hành ngân sách theo phân cấp đẻ đảm bảo cơ abnr các nhiệm vụ chi trên địa bàn, hạn chế tối đa các khoản chi phát sinh ngoài dự toán. Về lĩnh vực văn hoá - xã hội: Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học và công nghệ; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Quản lý chặt chẽ các hoạt động tại di tích lịch sử ăn hóa, lễ hội, tránh lợi dung mê tín, dị đoan..Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông, nhất là việc chủ động cung cấp, định hướng thông tin và tổ chức tuyên truyền có hệ thống các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, bảo đảm đầy đủ, kịp thời và chính xác, tạo sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ, bảo đảm an sinh xã hội. Hoàn thành Đề án hỗ trợ về nhà ở cho người và gia đình có công  và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Thực hiện tốt việc giám định y khoa đối với những trường hợp con đẻ người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam đi giám định tật gai sống trẻ đôi đảm bảo công khai, minh bạch, giữ vững ổn định ở cơ sở. Về công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thành phần hồ sơ trong mỗi thủ tục để tiếp tục rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục so với hiện nay nhằm tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyển mức độ 3, mức độ 4. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước. Mở rộng việc nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện đối với 100% thủ tục thực hiện tại Trung tâm Hành chính công huyện tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân. Tổ chức tổng kết công tác kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch sáp nhập các thôn, làng theo quy định; Tổ chức thanh tra công vụ ở một số cơ quan, xã, thị trấn; tập trung chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế; thuyên chuyển vị trí làm việc, công tác của cán bộ, công chức theo quy định của Chính phủ và của tỉnh, nhất là các vị trí thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các công việc của người dân và doanh nghiệp.  Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, địa phương theo kế hoạch; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, an toàn, đúng luật. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an toàn giao thông. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng về chủ trương của Đảng, Nhà nước; nhận thức rõ được âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không để các phần tử xấu lôi kéo, kích động gây mất an ninh trật tự. Duy trì, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh, không để tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân; đồng thời, có cơ chế giám sát các cấp, các ngành và người đứng đầu các phòng, ngành, địa phương để không thể né tránh, đùn đẩy mà phải tăng cường công tác đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân; lắng nghe ý kiến; kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Đ/c Nguyễn Trọng Lộ-  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bế mạc kỳ họp

 

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, HĐND huyện khóa XIX đã thông qua Nghị quyết kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ-  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã bế mạc kỳ họp thứ tám, HĐND huyện khóa XIX. Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, của các ngành liên quan, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện, ý kiến thảo luận của các đại biểu và cử tri, nhân dân toàn huyện. Hội đồng nhân dân huyện thống nhất nhận định: 6 tháng đầu năm 2019, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi còn không ít khó khăn, thách thức đan xen; song được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Sự ủng hộ, giúp đỡ của các sở, ban ngành, đoàn thể  của tỉnh; Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nổi bật là: Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất tăng trên 12% so với cùng k ỳ, trong đó giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 21,06%, giá trị ngành thương mại dịch vụ tăng 7,09%. Vụ lúa xuân đạt năng suất cao, trên 72 tạ/ ha. Nuôi trồng thủy sản được duy trì phát triển, tăng cả về quy mô và giá trị sản xuất. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển khá tốt, 6 tháng đầu năm đã có thêm các dự án đi vào hoạt động, dự án triển khai đầu tư xây dựng. Nghề và làng nghề duy trì hoạt động ổn định và phát triển khá. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng được thực hiện nền nếp, công tác quản lý nhà nước về môi trường có nhiều chuyến biến tích cực. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá, thị trường hàng hóa, dịch vụ tương đối dồi dào, phong phú, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. Thu ngân sách địa phương thực hiện có hiệu quả và đạt 85% dự toán, bằng 167% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Sự nghiệp ý tế- giáo dục, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động; Các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được quan tâm, chỉ đạo, thực hiện. Công tác quân sự, quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trạt tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội đồng nhân dân huyện cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, của các ngành trình tại kỳ họp và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự kỳ họp. Những tồn tại, hạn chế nêu trên cần được Ủy ban nhân dân huyện, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị nghiêm túc tiếp thu, có  giải pháp khắc phục hiệu quả để hoàn thành tốt chỉ tiêu, giải pháp năm 2019 đã đề ra.

Để tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết  của HĐND huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15 đã đề ra. Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Một là: Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, của nhà nước, của tỉnh và huyện về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và tầng lớp nhân dân trong huyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019. Hai là: UBND huyện khẩn trương thể chế hóa Kết luận số 53, ngày 10/7/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và các Nghị quyết của HĐND huyện thành các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đề án sản xuất nông nghiệp năm 2019, trước mắt tập trung chăm sóc bảo vệ lúa mùa theo đúng lịch, thời vụ, cơ cấu giống lúa và phương thức canh tác; triển khai các giải pháp đồng bộ, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2019-2020. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu phi tiến tới khống chế, thanh toán dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc công tác hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh tả lợn Châu phi bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Tổ chức triển khai khai có hiệu quả đề án phát triển đàn trâu bò thương phẩm; chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phương thức hợp tác, liên kết trong sản xuất, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị; Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho chăn nuôi, tái đàn gia súc, gia cầm phù hợp với thị trường; đẩy mạnh xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch nuôi cá lồng; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo quy định của chính phủ, của tỉnh bảo đảm thực chất; tập trung chỉ đạo các xã Hồng An, Hồng Minh, Tiến Đức, Liên Hiệp hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; chỉ đạo hai thị trấn tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị đáp ứng huyện nông thôn mới; chỉ đạo hoàn thiện Đề án đặt tên đường, tên phố trên địa bàn 02 thị trấn; đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân đấu nối, sử dụng nước sạch, phấn đấu toàn huyện có 100% số hộ sử dụng nước sạch. Chú trọng rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư kinh doanh, nguồn nhân lực lao động, xử lý ô nhiễm môi trường. Tập trung mời gọi đầu tư kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp đã được quy hoạch; chủ động phối hợp và hỗ trợ có hiệu quả để các dự án lớn của huyện được tập trung triển khai và đi vào hoạt động; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, kiên quyết xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao khả năng tiếp thị, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc luật đầu tư công, luật xây dựng và các quy định khác có liên quan của nhà nước trong việc thẩm định, phê duyệt tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công. Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường. Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh các biện pháp thực hiện thu ngân sách trên địa bàn. Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa- xã hội, bảo đảm an sinh. Tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức quốc phòng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Mỗi xã, thị trấn thực hiện đúng, đủ chỉ tiêu giao quân vào đầu năm 2020. Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm hình sự, ma túy, tín dụng đen; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường xử lý tái lấn chiếm, sử dụng trái phep vỉa hè, lòng lề đường hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy và quản cáo rao vặt trên địa bàn; có giải pháp hữu hiệu giảm thiểu tai nạn giao thông; nắm chắc tình hình, quan tâm giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, xử lý kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn ngay tại cơ sở, giảm thiểu các vụ khiếu kiện, tố cáo đông người, vượt cấp. Ba là: Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân, các cấp ủy đảng, ủy ban MTTQ và tổ chức thành viên các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, accs phòng, ngành và địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời đẩy mạnh vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành . Nhiệm vụ đặt ra, phải hoàn thành trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lwucj rất cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong huyện. HĐND huyện kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để thwucj hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã đề ra, tạo đà thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trân trọng gửi tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh lời thăm hỏi sức khoẻ và những tình cảm tri ân sâu sắc nhất.

 

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

Thứ hai, 15 Tháng 7 2019 07:59

        Sáng ngày 13/7, LĐLĐ huyện Hưng Hà phối hợp với Trung tâm văn hóa -Thể thao huyện tổ chức giải thi đấu cầu lông, kéo co trong cán bộ, CNVC - LĐ và lực lượng vũ trang chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; 74 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9. Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Thanh Bình - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Đ/c Trần Thị Vân - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy đã về dự.


Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng.

Đ/c Nguyễn Thanh Bình - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Cúc - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện khai mạc giải cầu lông, kéo co năm 2019.

Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải cầu lông, kéo co.

      Tham dự giải có hơn 300 vận động viên thi đấu thuộc 30 công đoàn cơ sở ở các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Kết thúc giải ở nội dung kéo co, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Công đoàn Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi; giải nhì cho Công đoàn xã Liên Hiệp; giải Ba cho công đoàn UBND huyện. Giải cầu lông các VĐV đã thi đấu và tranh giải toàn đoàn và giải cá nhân nhất, nhì, ba.

      Đây là một trong những hoạt động thường niên của LĐLĐ huyện, thông qua giải, tạo điều kiện cho các đoàn viên, CNVC – LĐ được tập luyện, được giao lưu, thể hiện năng khiếu thể thao của bản thân cũng như rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại để phục vụ công tác, lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị; thúc đẩy và xây dựng phong trào văn hóa, thể thao ở cở sở, là nhân tố quan trọng xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Đồng thời, tạo cơ hội cho cán bộ, CNVC - LĐ học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

1 số hình ảnh tại buổi thi đấu cầu lông và kéo co năm 2019.

 

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà