Thứ bảy, 05 Tháng 10 2019 04:59

        Chiều ngày 4/10/2019, UBND huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND - UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện; Lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện tới dự....

Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 Các đại biểu dự Hội nghị

     9 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hưng Hà, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân toàn huyện, tình hình kinh tế toàn - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 11.636,8 tỷ đồng, tăng 11,02% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: Nông - lâm, thủy sản ước đạt 2.499,2 tỷ đồng; Công nghiệp – TTCN và xây dựng ước đạt 6.973,5 tỷ đồng; Thương mại – dịch vụ ước đạt 2.164,1 tỷ đồng. Trong sản xuất nông nghiệp, nhân dân đã tích cực đưa nhiều cây màu giá trị kinh tế cao vào gieo trồng, mở rộng diện tích, giá trị sản xuất/đơn vị diện tích cao hơn năm trước. Dự kiến sản xuất lúa năm 2019 giành thắng lợi toàn diện cả về năng suất, sản lượng. Toàn huyện hiện có 96% số hộ đấu nối sử dụng nước sạch; 5 cụm công nghiệp đã quy hoạch chi tiết với tổng diện tích đất quy hoạch 185,37 ha, thu hút 44 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng được chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, nề nếp. Hoàn thành công tác xây dựng và thực hiện điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2019; đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1 nghìn 096 trường hợp; phê duyệt 23 phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB với tổng diện tích 157.124,9 m2, số tiền 18,6 tỷ đồng. Công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Việc quản lý điều hành ngân sách thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Hoạt động văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo. Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Các chính sách cho người và gia đình có công với cách mạng thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đảm bảo. Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực....

      Quý IV năm 2019, huyện phấn đấu tổng giá trị sản xuất cả năm đạt 16.797,4 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng cả năm 10,11%; trong đó: Nông nghiệp, thủy sản 3,39%; Công nghiệp và xây dựng 13,79%; Dịch vụ 7,08%. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế đạt 90% trở nên. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,35%. 100% số hộ đấu nối, sử dụng nước sạch.....

      Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm; tham gia Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI - phần kinh tế, xã hội. Đồng thời, tham gia đóng góp ý kiến về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phát triển Công nghiệp - TTCN và xây dựng, tài nguyên môi trường, tình hình an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn huyện….

      Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; đồng thời chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại. Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các xã, thị trấn cần tập trung cho sản xuất nông nghiệp, phấn đấu vụ đông đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ sản xuất cây màu vụ đông, nuôi cá lồng trên sông. Phòng Tài chính Kế hoạch cùng với các phòng, ngành liên quan tiếp tục tham mưu với UBND huyện tăng cường hơn nữa công tác quản lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Ngành giáo dục cần nỗ lực hơn nữa để đạt hiệu quả cao hơn. Tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện…..

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

Thứ sáu, 04 Tháng 10 2019 17:48

      Sáng ngày 27/9,Thường trực Huyện ủy Hưng Hà đã làm việc với Đảng ủy xã Canh Tân về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng 1 số phòng, ban, ngành  đoàn thể của huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể xã Canh Tân dự buổi làm việc…

 

Thường trực Huyện ủy Hưng Hà làm việc với Đảng ủy xã Canh Tân

        Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đại diện xã Canh Tân báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nhiệm kỳ 2015 - 2020; Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Từ đầu nhiệm kỳ đên nay,  Đảng ủy xã Canh Tân đã đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định về Quốc phòng, An ninh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị được nâng lên, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân từng bước ổn định. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 12,2%; Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thủy sản chiếm 16,15%; Công nghiệp, TTCN, xây dựng cơ bản 64,83 %; Thương mại - dịch vụ 19,02%. Về xây dựng nông thôn mới: Ngay sau khi về đích nông thôn mới năm 2014, xã Canh Tân đã xây dựng kế hoạch, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiểu mục, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đã tiếp nhận của tỉnh 100 tấn xi măng để nâng cấp 450 m đường trục thôn, 250 m đường ngõ xóm… Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Trong công tác xây dựng Đảng, xã Canh Tân đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, khóa 12; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các quy định, quy chế về công tác cán bộ, nêu gương tính tiên phong gương mẫu, giữ gìn phẩm chất, lối sống của cán bộ đảng viên; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã Canh Tân đã kết nạp 20 đảng viên mới. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên củng cố kiện toàn công tác tổ chức từ xã đến thôn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

     Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Canh Tân đã xây dựng văn kiện phục vụ đại hội, thành lập 3 tiểu ban chuẩn bị phục vụ đại hội để xây dựng dự thảo báo cáo. Đã tiến hành rà soát, chuẩn bị nguồn nhân sự trên cơ sở quy hoạch để bố trí sắp xếp cho phù hợp với các chức danh, cơ cấu theo quy định.

     Cũng tại buổi làm việc, xã Canh Tân đã đề xuất một số kiến nghị đối với huyện về việc: Quy hoạch đất theo kế hoạch 50 và Nghị quyết 05 của BTV Tỉnh ủy; Quy hoạch bãi rác, vấn đề tạo vôn phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao…

     Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời khái quát nhũng lợi thế, chỉ rõ tồn tại hạn chế, giải pháp cần khắc phục trong thời gian tới.

Đ/c Vũ Văn Hạnh - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

      Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Vũ Văn Hạnh - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của xã Canh Tân. Đồng thời đề nghị xã Canh Tân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát lại các chỉ tiêu, xây dựng giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đại hội 2015 – 2020 đã đề ra. Phối hợp với các Phòng, ban ngành của huyện có biện pháp giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở; Xây dựng mục tiêu cụ thể cho đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quy hạch phát triển kinh tế chuyên canh, khai thác tiềm năng, lợi thế gần sông Luộc để phát triển thủy sản. Quy hoạch phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường. Tạo nguồn thanh toán nợ xây dựng cơ bản, tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.  Chuẩn bị tốt công tác nhân sự đảm bảo cơ cấu, chất lượng phục vụ đại hội Đảng bộ xã và các Chi bộ theo đúng trình tự, quy định.

Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi làm việc.

          Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy - UBND xã Canh tân đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy yêu cầu xã Canh Tân tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của TW, Tỉnh, huyện về tổ chức Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 -2025. Chuẩn bị dự thảo báo cáo, rà soát, xây dựng kế hoạch cho tổ chức Đại hội chi bộ các thôn, làng. Củng cố, kiện toàn các tiểu ban đã xây dựng. Rà soát nguồn nhân sự đảm bảo chất lượng, cơ cấu phục vụ đại hội; Tâp trung quyết toán các công trình đã hoàn thành. Tuyên truyền, vận động nhân dân sản xuất vụ đông. Thực hiện tốt các chế độ an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân. Phát huy hiệu quả tổ hòa giải cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, gỉ quyết dứt điểm các vụ việc kiếu nại trong nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương..../.

 

Nguyễn Hương

Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ tư, 02 Tháng 10 2019 13:55

       Thành lập tháng 9 năm 2016, Công ty may xuất khẩu Diệp Lâm, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà sản xuất ổn định, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Công ty luôn giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạn chế thấp nhất tổn hao điện năng. Cán bộ, công nhân luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong sản xuất, đảm bảo ngày công lao động, và thời gian sản xuất trên một sản phẩm, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu sang Châu Âu; các chế độ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo luật lao động. Do đó 9 tháng qua công ty đã sản xuất được 150 nghìn sản phẩm, doanh thu 16 tỷ đồng, thu nhập của người lao động bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Do sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ với Nhà nước.

      Hiện nay công ty đã xây dựng thêm 01 xưởng sản xuất tại xã Điệp Nông, tuyển dụng thêm 200 công nhân, người lao động chưa có tay nghề được đào tạo miễn phí và thực hiện các chế độ theo quy định của Luật lao động. Do đó nhiều người đã vào công ty may xuất khẩu Diệp Lâm làm việc.

 

Đ/c Trần Xuân Diệp – GĐ công ty kiểm tra sản phẩm trước khi xuất khẩu

 

Nguyễn Hải Hưng

Thứ bảy, 21 Tháng 9 2019 08:36

        Sáng ngày 20/9, Hội LHPN xã Thái Hưng ra quân “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”.

Cán bộ, hội viên Hội LHPN xã Thái Hưng “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”.

          Qua 1/2 ngày, 22 thành viên trong mô hình “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng” của Hội LHPN xã Thái Hưng đã thu gom được 135 kg bao bì, vỏ thuốc trừ sâu, chai lọ ở các cánh đồng trong toàn xã, sau khi thu gom toàn bộ vỏ bao bì thuốc trừ sâu do nhân dân vứt trên các mương máng được tổ thu gom rác trung chuyển về các bãi rác để xử lý theo quy định. Đây là lần thứ 4, Hội LHPN xã Thái Hưng ra quân thu gom rác thải trên đồng ruộng theo mùa vụ và sau mỗi đợt Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phát động chiến dịch phun thuốc trừ sâu. Hoạt động thu gom bao bì thuốc BVTV, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng, nhất là hội viên phụ nữ và nông dân trong sử dụng, thu gom, xử lý bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng, nhằm bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn, hướng tới nền nông nghiệp an toàn, bền vững, góp phần nâng cao tiêu chí 17 trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Hoàng Thủy

   Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ bảy, 21 Tháng 9 2019 08:30

      Sáng ngày 20/9, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện gồm Công an huyện, Phòng Lao động - Thương binh xã hội, Phòng tài chính, Phòng kinh tế hạ tầng đã kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chợ Duyên Hà, thị trấn Hưng Hà.

Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chợ Duyên Hà, thị trấn Hưng Hà.

         

Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại siêu thị may 10 Hưng Hà.

           Chợ Duyên Hà, thị trấn Hưng Hà có diện tích gần 7.000 m2; chợ được xây dựng theo kết cấu tường gạch mái tôn, bao quanh 3 mặt đường, với 35 kiốt kinh doanh các loại mặt hàng chủ yếu như may mặc, hàng mã, hàng nhựa tổng hợp và các đồ dùng sinh hoạt được làm bằng các chất dễ cháy. Do vậy, UBND thị trấn Hưng Hà và Ban quản lý chợ Duyên Hà đã thành lập đội Phòng cháy, chữa cháy – Cứu nạn, cứu hộ, với 30 người tham gia. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức PCCC cho các hộ kinh doanh tại chợ; đầu tư kinh phí tu sửa cơ sở vật chất, mua 20 bình chữa cháy, lắp đặt 8 phi, bình chứa nước và ban hành đầy đủ các nội quy, quy định về an toàn Phòng cháy, chữa cháy – Cứu nạn, cứu hộ; bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra hệ thống điện và đảm bảo an ninh trật tự; nhiều hộ kinh doanh đã chủ động trang bị bình chữa cháy nên từ khi chợ đi vào hoạt động(năm 1996) đến nay không có cháy, nổ xảy ra. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, cở sở, vật chất của Chợ Duyên Hà đang xuống cấp; Việc sắp xếp hàng hóa của các tiểu thương chưa gọn gàng vẫn để sát các thiết bị điện; các loại phương tiện lưu thông trong chợ còn nhiều gây cản trở giao thông và khó khăn cho việc thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; thiết bị điện không đảm bảo an toàn; 1 số hộ kinh doanh vẫn thắp hương hoặc đốt vía tại quầy bán hàng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Trước tình hình trên, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện yêu cầu UBND thị trấn Hưng Hà và Ban quản lý chợ Duyên Hà tiếp tục khắc phục khó khăn đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy; cải tạo hệ thống điện, hệ thống chống sét; kiểm tra, bổ xung bình chữa cháy, hệ thống nước và tuyên truyền cho các tiểu thương, người dân nâng cao kiến thức PCCC và kĩ năng thoát hiểm, góp phần giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

      Cùng ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại siêu thị may 10 Hưng Hà, siêu thị Điện máy xanh./.

 

Hoàng Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Thứ bảy, 21 Tháng 9 2019 08:25

      Chiều ngày 19/9, Đoàn cán bộ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định do Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó Bí thư Thường trực huyện Tuy Phước làm trưởng đoàn đã về thăm và làm việc tại xã Thái Phương, thăm Khu di tích Đền thờ và lăng mộ các vị vua Triều Trần tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà. Tiếp và làm việc với đoàn có Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban điều phối xây dựng nông thôn mới của huyện; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy  - HĐND – UBND huyện, thủ trưởng một số phòng ngành liên quan…

Đoàn cán bộ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định làm việc tại xã Thái Phương

Đoàn cán bộ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định thăm quan trường tiểu học và trung học cơ sở xã Thái Phương

Đoàn cán bộ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định thăm Khu di tích Đền thờ và lăng mộ các vị vua Triều Trần tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà

          Sau khi nghe lãnh đạo  xã Thái Phương báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, sự nghiệp xây dựng nông thôn mới...đoàn đã tổ chức đi thăm quan một số hạng mục công trình như: trường tiểu học và trung học cơ sở xã Thái Phương, một số cơ sở sản xuất khăn xuất khẩu...Qua thăm quan đánh gia trực tiếp, các đồng chí trong đoàn vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế xã hội ở xã Thái Phương, đồng thời mong muốn xã Thái Phương tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, chung sức đồng lòng đạt được những kết quả mới trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, không ngừng nâng cao đời sống về vật chất và tinh thân cho nhân dân.

Đoàn cán bộ huyện Tuy Phước đã làm việc với Huyện Hưng Hà về kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới

         Chiều cùng ngày, đoàn cán bộ huyện Tuy Phước đã làm việc với Huyện Hưng Hà về kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Hưng Hà đã chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự chung sức đồng lòng, đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đồng thời nêu lên những khó khăn, cách giải quyết trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đoàn đại biểu huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã đánh giá co những kết quả đã đạt được của huyện Hưng Hà, đồng thời trao đổi những kinh nghiệm, cách làm để từ đó rút ra những bài học để áp dụng vò địa phương trong thời gian tới.

Cao Mừng  - Nguyễn Thuần

 Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ sáu, 20 Tháng 9 2019 09:31

Sáng ngày 19/9, UBND huyện tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ kỳ thi kiểm tra sat hạch viên chức sự nghiệp năm 2019. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c  Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng; Các đồng chí lãnh đạo HĐND – UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Ngọc Phôi - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng; Các đồng chí  thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Tham dự kỳ thi sát hạch viên chức sự nghiệp năm 2019 có 153 thi sinh tham dự được chia thành 6 phòng thi. Ngày 22/9/2019 các thí sinh sẽ tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch viên chức tại trường THCS Lê Danh Phương, thị trấn Hưng Hà; thời gian làm bài là 150 phút. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận về quy trình tổ chức và quy chế kỳ kiểm tra, sát hạch. Phổ biến nhiệm vụ cụ thể của các tổ, ban giúp việc trong thời gian diễn ra kỳ sát hạch. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phòng thi, an ninh trật tự…

Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Tới dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương tinh thần, công tác chuẩn bị của các cơ quan, bộ phận liên quan trong tổ chức kỳ sát hạch kiểm tra viên chức sự nghiệp năm 2019. Đồng thời đề nghị các tổ, ban giúp việc tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến để tổ chức kỳ sát hạch đúng quy trình, nghiêm túc, công bằng. Các thành viên trong Hội đồng tuyển dụng tăng cường kiểm tra trong các khâu chuẩn bị, cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị phục công tác kiểm tra sát hạch. Tăng cường lực lượng công an huyện đảm bảo an ninh trật tự để kỳ thi sát hạch viên chức sự nghiệp năm 2019 diễn ra an toàn, đạt kết quả cao.

Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng phát biểu ết luận  hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự tại hội nghị. Đề nghị phòng nội vụ là cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để hoàn chỉnh nội dung, chương trình tổ chức kỳ sát hạch đúng thời gian, quy chế thi. Phổ biến, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các đơn vị liên quan đảm bảocơ sở vật chất,  công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Trong thời gian tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch, Hội đồng tuyển dụng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, quy trình đảm bảo khách quan, dân chủ./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà