Thứ ba, 18 Tháng 9 2018 15:44

Sáng ngày 18/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đ/c Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; ủy viên BCH Đảng bộ huyện; thành viên BCĐ, tổ giúp việc; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Thủ trưởng cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Lãnh đạo, chuyên viên các ban Đảng và các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, lãnh đạo HĐND – UBND xã, thị trấn dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

 


 Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020


Tại hội nghị, đồng chí Trần Trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trình bày báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. báo cáo nêu rõ: Sau nửa đầu nhiệm kỳ, với tinh thần chủ động, sáng tạo, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 9,19%/năm, vượt chỉ tiêu Đại hội 0,05%. Các tiềm năng, thế mạnh được khai thác ngày càng hiệu quả, kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển toàn diện, bền vững. Giá trị sản xuất đạt bình quân 3.395 tỷ đồng/năm, tăng 12,5% so với giai đoạn 2010 - 2015; tốc độ tăng trưởng bình quân 3,18%/năm vượt 0,22% so với mục tiêu Đại hội. Toàn huyện có 25 xã, thị trấn với diện tích đất tích tụ là 589,3 ha, chiếm trên 5% tổng diện tích canh tác. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá. Có 28 dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp - TTCN, với tổng vốn đăng ký đầu tư 1.563 tỷ đồng. Hoạt động của 53 làng nghề, 04 xã nghề được UBND tỉnh cấp bằng công nhận duy trì ổn định. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, huy động nguồn lực, bảo đảm môi trường ổn định thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Thương mại, dịch vụ phát triển khá. Công tác quản lý tài chính ngân sách, khai thác và sử dụng các nguồn lực được thực hiện thực hiện tích cực, thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Huyện và các xã – thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới, đạt kết quả to lớn. Sau khi huyện và 30/33 xã đạt chuẩn nông thôn mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng, ban hành Kết luận số 02 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện, tập trung chỉ đạo 2 xã Kim Trung và Văn Lang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 32/33 xã. Công tác quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường có nhiều tiến bộ. Công tác phòng, chống thiên tai được chú trọng. Giáo dục - đào tạo chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục toàn diện duy trì bền vững. Sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, phát thanh, truyền thanh có nhiều tiến bộ. Sự nghiệp y tế có chuyển biến tích cực, các chính sách xã hội được quan tâm, an sinh xã hội bảo đảm. Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động của hội đồng nhân dân có nhiều đổi mới, thực hiện tốt hơn chức năng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Ủy ban nhân dân các cấp có nhiều tiến bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Công tác cải cách hành chính có tiến bộ, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tinh giản biên chế, cải cách chế độ công chức, công vụ, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tinh thần và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp... Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Công tác chính trị, tư tưởng có chiều sâu, hiệu quả, sát thực tế, tạo sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, công tác đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng thực hiện đúng quy định. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Trong 3 năm (2016-2018) đã có 5/7 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Đại hội đề ra hằng năm.


Mục tiêu đến năm 2020, huyện Hưng Hà phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng giá trị sản xuất gấp 1,55 lần trở lên so với năm 2015; Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng 58,64%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 20,53%; thương mại, dịch vụ 20,83%; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/năm; Tỷ lệ tăng dân số dưới 1,4%; sinh con thứ 3 trở lên dưới 10%/năm; Duy trì 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; Có 90% gia đình, 70% dòng họ, 85% thôn, làng, 90% cơ quan, đơn vị trở lên đạt danh hiệu văn hoá; Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí nông thôn mới giảm còn 0,47%; 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch; trên 90% gia đình có 3 công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn; Phấn đấu 90% trở lên chất thải rắn được thu gom và xử lý; 100% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mới thành lập có hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường theo quy định; Có 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; Có 90% trở lên tổ chức chính quyền cơ sở đạt vững mạnh; Huyện và 100% số xã của huyện giữ vững chuẩn nông thôn mới.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ, những khó khăn còn vướng mắc và đề xuất những giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Đ/c Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kết quả huyện đạt được trong nửa nhiệm kỳ. Đồng thời đề nghị: Huyện tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch huyện để phát huy các lợi thế mới về: hạ tầng giao thông, du lịch, thương mại – dịch vụ. Tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất cây con giá trị kinh tế cao. Tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi hình thức sản xuất phù hợp với xã nông thôn mới. Quan tâm, chỉ đạo quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới ban hành. Hỗ trợ xã Bắc Sơn về đích nông thôn mới trong năm 2018 và chỉ đạo các xã tiếp tục đầu tư hoàn thiện các tiểu mục, nâng cao các tiêu chí để đảm bảo công nhận lại và xây dựng huyện nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở. Về công tác xây dựng Đảng cần tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả nghị quyết TW 4, 6, 7 khóa XII. Phát huy dân chủ, xây dựng kỷ cương, kỷ luật trong quản lý điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội trong thời gian tới.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.


Phát biểu kết luận hội, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đạt được. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, khó khăn cần khắc phục trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Cấp ủy Đảng các cấp xác định nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị cụ thể hóa thành chương trình, hành động, kế hoạch. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, nhất là những chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt ở mức thấp so với Nghị quyết đã đề ra. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng ở địa phương, đơn vị. Tuyên truyền kết quả đã đạt được tạo sự thống nhất và quyết tâm cao trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2018. Tập trung những nhiệm vụ chủ yeeuus như: tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, khai thác nguồn lực thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Chủ động phòng chống thiên tai, triển khai thực hiện tôt kế hoạch sản xuất vụ đông, vụ mùa. Tuyên truyền, vận động nâng cao tỷ lệ hộ dân đấu nối, sử dụng nước sạch. Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đảm bảo an ninh trật tự. Thực hiện tốt các khâu trong tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, hoàn thành chỉ tiêu được giao.../.

Nguyễn Hương
Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ hai, 17 Tháng 9 2018 22:22

Sáng ngày 17/9/2018, Hội Thanh đồng đạo quan Tỉnh Thái Bình kết hợp với Bệnh viện đa khoa Hưng Hà tổ chức cấp cháo thiện nguyện cho các bệnh nhân đang phải nằm điều trị tại bệnh viện. Trung bình mỗi sáng Hội đã cấp ra từ 150 – 200 xuất cháo miễn phí cho người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện, trị giá trên 1 triệu đồng . Để có nồi cháo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giàu chất dinh dưỡng, Hội Thanh đồng đạo quan đã tuyên truyền, vận động sự tham gia đóng góp về vật chất và nhân lực từ các hội viên. Mỗi ngày hội đã cử ra 3 thành viên mua, chế biến nguyên liệu và nấu cháo vào buổi sáng sớm ngay trong nhà bếp bệnh viện. Các hương vị trong mỗi nồi cháo phải được thay đổi để bệnh nhân thấy ăn ngon miệng nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Vào các ngày cấp cháo miễn phí, các đoàn viên thanh niên bệnh viện đã chủ động phối hợp với  các thành viên trong hội  cấp cháo, ưu tiên những bệnh nhân trẻ nhỏ và người cao tuổi, đối với bệnh nhân nặng được cấp cháo tận giường bệnh. Qua đó đã kịp thời động viên, khích lệ tinh thần, giúp người bệnh yên tâm điều trị./.

 

Hội Thanh đồng đạo quan Tỉnh Thái Bình cấp cháo miễn phí cho bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa Hưng Hà

 

Thu Uyên ( Đài TT- TH Hưng Hà)

Chủ nhật, 16 Tháng 9 2018 23:35

Chiều ngày 16/9, Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường 455 xã Bắc Sơn huyện Hưng Hà.

 Dự án tuyến đường 455 xã Bắc Sơn là một trong những tuyến đường quan trọng của huyện Hưng Hà. Để đạt được mục tiêu toàn diện lãnh đạo địa phương cần thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của UBND tỉnh, của huyện về việc tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án theo đúng tiến độ thi công, bên cạnh đó phát huy vai trò các đoàn thể trong việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến cơ chế chính sách, động viên, thuyết phục các hội viên và nhân dân chấp hành tôt chính sách giải phóng mặt bằng, bàn giao đất và tạo điều kiện cho đơn vị thi công được triển khai nhằm đảm bảo thi công tuyến đường 455 đúng tiến độ.

Tuyến đường 455 xã Bắc Sơn huyện Hưng Hà

 Tại địa điểm kiểm tra: Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công  đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc khó khăn để tiếp tục hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công, bổ sung một số hạng mục công trình cần thiết và thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng, sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh những kết quả nêu trên đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng phê bình một số phòng chuyên môn của huyện chưa giải thích thấu đáo, đầy đủ tới một số hộ dân, để nhân dân hiểu được các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác GPMB đến tận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, tự giác trong tổ chức thực hiện, nhất là người dân có đất nằm trong vùng dự án.

Văn Mạnh- Đài TT- TH huyện Hưng Hà

 

Thứ bảy, 15 Tháng 9 2018 16:08

Chiều ngày 15/9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìn kiếm cứu nạn huyện Hưng Hà đã tổ chức họp khẩn về công tác phòng chống siêu bão Mangkhut . Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy. Đ/c Trần Trung Dũng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo HĐND - UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, bạn, ngành đoàn thể của huyện; Chủ tịch UBND xã - thị trấn dự hội nghị.

 Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin nhanh về diễn biến, hướng đi, sức ảnh hưởng của siêu bão và tình hình sản xuất trên địa bàn huyện. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã có công điện khẩn số 12 và phương án 351 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã – thị trấn về phương án phòng chống và khắc phục hậu quả siêu bão Mangkhut.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, xã – thị trấn triển khai ngày phương án phòng chống siêu bão Mangkhut theo tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy – UBND huyện. Phận công nhiệm vụ cụ thể, chuản bị đầy đủ điều kiện theo phương án phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị, địa phương, sẵn sàng phương án “ 4 tại chỗ”. Cấp ủy – chính quyền xã – thị trấn, cơ quan đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền. Thường xuyên cập nhật thông tin cơn bão để nhân dân biết, chủ động tránh tư tưởng chủ quan, lơ là. Xây dựng kế hoạch, hỗ trợ di dời nhà dân sinh sống trong căn nhà không đảm bảo an toàn, tuyệt đối đảm bảo an toàn về người, giảm thiệt hại về tài sản của nhân dân nếu bão đổ bộ. Huy động lực lượng chặt tỉa cành cây to, kiểm tra kho tàng, cơ quan, đơn vị, tạm ngừng xây dựng các công trình. Duy trì, chuẩn bị lực lượng, phương tiện đầy đủ theo phương án ứng phó với siêu bão. Kiểm tra hệ thống công đập, mương máng, khoanh vùng những diện tích thấp trũng, khơi thông dòng chảy bảo vệ diện tích lúa và cây màu khi mưa lớn xảy ra. Duy trì chế độ thông tin báo cáo thường xuyên,sẵn sàng ứng phó, giảm thấp nhất thiệt hại khi mưa, bão xảy ra./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ năm, 13 Tháng 9 2018 22:53

Sáng ngày 13/9, Đồng chí Đặng Trọng Thăng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh; Đ/c Đặng Thanh Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Nguyễn Thị Lĩnh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; Đ/c Vũ Mạnh Hiền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành của Tỉnh đã làm việc với huyện Hưng Hà về việc sát nhập trường  Trường Tiểu học và THCS thành trường trung học 2 cấp. Dự và làm việc với đoàn có: Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ngành liên quan; Lãnh đạo UBND và Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh phát biểu tại buổi gặp cô và trò Trường Tiểu học và THCS Bùi Hữu Diên – xã Chí Hòa

 Giờ học môn Giáo dục thể chất của học sinh lớp 7A Trường Tiểu học và THCS xã Minh Khai.

 

Trước khi vào làm việc, các đại biểu của tỉnh, huyện Hưng Hà đã thăm Trường Tiểu học và THCS Bùi Hữu Diên – xã Chí Hòa; Trường Tiểu học và THCS xã Minh Khai.

 

Đ/c Đặng Trọng Thăng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Các đại biểu dự buổi làm việc

Thực hiện Nghị quyết 19 của BCH Trung Ương khóa XII; Kế hoạch số 45 của UBND Tỉnh về việc sát nhập các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, UBND huyện Hưng Hà đã chỉ đạo phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá 108 trường học trên địa bàn huyện. thống kê cụ thể các xã – thị trấn có 2 Trường Mầm non, 2 Trường Tiểu học, 2 Trường THCS và những địa phương có cả 2 cấp Tiểu học và THCS đều dưới 18 lớp. UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 53 và triển khai tới các cơ quan, đơn vị, xã – thị trấn để tổ chức thực hiện. Đến tháng 8/2018, có 13 đơn vị xã – thị trấn sắp xếp, sát nhập 29 đơn vị trường học có quy mô nhỏ. Sau sát nhập đến nay, huyện Hưng Hà từ 108 trường còn 94 trường, giảm 14 trường. Trong đó: Mầm non 35 trường, Tiểu học 25 trường, THCS 24 trường và 10 trường Tiểu học và THCS. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phát biểu, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất những giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả huyện Hưng Hà đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 19 của BCH Trung Ương khóa XII; Kế hoạch số 45 của UBND Tỉnh về việc sát nhập các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Đồng thời đền nghị huyện Hưng Hà và các huyện, thành phố tiếp tục đẩy nhanh triển khai thực hiện sát nhập. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết và các nội dung liên quan đến việc sát nhập để nâng cao nhận thức và sự thống nhất trong cán bộ, giáo viên, sự đồng thuận trong nhân dân để tổ chức thực hiện hiệu quả. Đối với các đơn vị đã sát nhập khẩn trương ổn định tổ chức, bộ máy điều hành, Đảng và các đoàn thể. Duy trì ổn định, nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường sát nhập. Phòng GD&ĐT huyện làm tốt công tác chỉ đạo chuyên môn đối với trường có khó khăn trong việc sát nhập. Huyện ủy – UBND huyện quan tâm, taọ điều kiện tháo gỡ khó khăn đối với các trường để ổn định hoạt động, duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 

Thứ năm, 13 Tháng 9 2018 22:49

Chiều ngày 13/9, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức Hội nghị thống nhất một số nội dung thực hiện Quyết định 973 - QĐ/TU ngày 24/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam Tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác tại huyện Hưng Hà chủ trì Hội nghị. Đại tá Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Các đồng chí dự sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ các xã trên địa bàn huyện Hưng Hà theo Quyết định 387 - QĐ/TU và Quyết định số 973 - QĐ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy, Đồng chí Trần Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự hội nghị.

Đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam Tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác tại huyện Hưng Hà chủ trì Hội nghị

 

Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị

Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

          Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Đặng Thanh Giang -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam Tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác thông qua danh sách các đồng chí cán bộ dự sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ các xã trên địa bàn huyện Hưng Hà theo quyết định 973 - QĐ/TU ngày 24/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 25 đồng chí trong đó 2 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 2 đồng chí Tỉnh ủy viên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác tại huyện Hưng Hà yêu cầu các đồng chí được phân công dự sinh hoạt chi bộ, đảng bộ các xã trên địa bàn huyện Hưng Hà phát huy cao vai trò trách nhiệm có kế hoạch về dự sinh hoạt chi bộ, đảng bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ,  nắm bắt tình hình cơ sở và tư tưởng của cán bộ, đảng viên, phản ánh với tổ trưởng tổ công tác tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà đã thông qua những nét nổi bật cơ bản trong phát triển kinh tế xã hội của huyện những năm qua. Đồng chí mong muốn các đồng chí được phân công dự sinh hoạt chi bộ, đảng bộ các xã trên địa bàn huyện  thường xuyên trao đổi thông tin với cấp ủy, chính quyền địa phương phụ trách để cùng cấp ủy chính quyền nắm bắt tình hình cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà thường xuyên trao đổi thông tin với cơ sở để tạo sự gắn kết với địa phương và dự sinh hoạt chi bộ, đảng bộ các xã đúng thời gian quy định, góp phần cơ sở thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ năm, 13 Tháng 9 2018 22:44

Sáng ngày 13/9, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận và thống nhất một số nội dung báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Công tác cán bộ và đảng viên và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trần Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự hội nghị.


Đồng chí Trần Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  dự và chủ trì hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, thành viên tổ biên tập báo cáo dự thảo báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ

          Tại Hội nghị, sau khi nghe thành viên tổ biên tập trình bày  dự thảo báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổng hợp ý kiến đóng góp của các đại biểu tại các hội nghị cán bộ thảo luận, tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ngày 31/8; các đồng chí đại biểu đã tiếp tục tham gia ý kiến đóng góp vào báo cáo. Tập trung vào các vấn đề: Sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai, xây dựng nông thông mới,tỷ lệ hộ nghèo, số hộ sử dụng nước sạch, tính tiền phong gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Các chỉ tiêu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, tỷ lệ đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Hệ thống cơ sở hạ tầng, bàn giao lưới điện nông thôn, thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn. Lĩnh vực an ninh - quốc phòng, an toàn giao thông... Làm rõ hơn một số kinh nghiệm và nguyên nhân, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XV...Đồng thời chính sửa câu chữ và kết cấu bố cục cho phù hợp

Phát biểu Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, CHủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần làm việc của các đại biểu dự hội nghị có những đóng góp quan trọng vào báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đề nghị các ngành bổ sung thêm và chỉnh sửa số liệu, câu chữ  trong báo cáo. Bổ sung thêm phần hạn chế để hoàn thiện báo cáo./.

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ năm, 13 Tháng 9 2018 22:42

Năm học 2017 - 2018 trường Tiểu học xã Thái Phương thi đua dạy tốt, học tốt; đổi mới giáo dục toàn diện gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức cho học sinh học tập”;  nhà trường đã đẩy mạnh các phong trào thi đua; tạo điều kiện thuận lợi giúp cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn, khuyến khích các tổ, nhóm trao đổi kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy được nhà trường quan tâm và mang lại hiệu quả. Ðến nay, hầu hết cán bộ, giáo viên nhà trường đều giảng dạy bằng giáo án điện tử, biết khai thác thông tin từ internet phục vụ công tác chuyên môn.

Cùng với việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, công tác giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh được coi trọng, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo ra các sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp học sinh có kỹ năng, mạnh dạn, tự tin hơn trong cuộc sống.

 


Giờ thể dục h
ọc sinh trường Tiểu học xã Thái Phương

 

Do triển khai đồng bộ các giải pháp, chất lượng dạy và học của nhà trường từng bước được nâng lên. Học sinh xếp loại phẩm chất, năng lực đạt 100%. Về giáo dục văn hóa: 99,6% học sinh được đánh giá hoàn thành nội dung các môn học. 231 học sinh được khen thưởng. Nhà trường xếp thứ 9/38 trường, được UBND huyện khen thưởng tập thể lao động tiên tiến.

Năm học này, trường Tiểu học xã Thái Phương có 738 học sinh, 25 lớp. Nhà trường đã đầu tư gần 200 triệu đồng sửa chữa bàn ghế, mua sắm trang thiết bị dạy học, đồng thời triển khai các nhiệm vụ năm học, phấn đấu hoàn thành tốt công tác dạy và học.

 

Nguyễn Hải Hưng