Khai mạc lớp tập huấn cán bộ thường trực và cán bộ quân sự cơ sở năm 2020.

Sáng ngày 14/1, Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ thường trực và cán bộ quân sự cơ sở năm 2020. cho các đồng chí Đảng ủy chỉ huy, cán bộ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp Ban chỉ huy quân sự huyện, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, các đồng chí trưởng tự vệ các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn.

 

Tại lớp tập huấn các học viên sẽ được nghiên cứu tư liệu trực quan một số nội dung chính về: phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh; Đường lối chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; Những vấn đề cơ bản của chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Một số vấn đề cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên, DQTV, Giáo dục quốc phòng & an ninh, động viên quốc phòng, phòng thủ dân sự và các văn bản pháp luật liên quan khác; Tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của DQTV ở cơ sở.

Thông qua tập huấn nhằm giúp cho các học viên nắm vững những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, đối ngoại và công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới, đồng thời thông qua đó, các học viên về liên hệ, vận dụng vào tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao để tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan đơn vị nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng, xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020./.

Thanh Điệp

Đài TT- TH Hưng Hà.

Đọc 147 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong An ninh - Quốc phòng