Đ/c Vũ Văn Hạnh - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra công tác giải tỏa vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ

       Chiều ngày 16/9, Đ/c Vũ Văn Hạnh  - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra công tác thực hiện giải tỏa vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi buôn bán, để vật liệu xây dựng, làm mái che, mái vẩy...ảnh hưởng hành lang an toàn giao thông đường bộ tại các xã: Minh Tân, Thái Phương, Độc Lập, Minh Hòa, Chí Hòa, Minh Khai và TT Hưng Hà.

        Sau hơn 1 tuần tổ chức triển khai thực hiện đợt cao điểm nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông (ATGT), đảm bảo mỹ quan các tuyến đường xử lý vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ thuộc địa bàn quản lý của UBND huyện. Các xã, thị trấn đã tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiên trì tuyên truyền vận động, tổ chức ký cam kết với các hộ sinh sống ven đường tự tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo và các vật dụng khác vi phạm vỉa hè, lòng, lề đường; không lấn chiếm hành lang giao thông để nguyên vật liệu, sản xuất kinh doanh; đồng thời tăng cường các biện pháp, huy động lực lượng, phương tiện, công cụ cưỡng chế, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, không thực hiện như đã cam kết nên công tác giải tỏa nhanh gọn, làm đến đâu được đến đó.  Việc giải tỏa hành lang ATGT đã được sự hưởng ứng và đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, kể cả những hộ gia đình tháo dỡ công trình, mái che, mái vẩy, biển quảng cáo vi phạm vỉa hè, lòng lề đường, hành lang ATGT. Đến nay, công tác giải tỏa xử lý vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ ở các địa phương cơ bản thực hiện tốt, tuy nhiên ở một số xã, thị trấn trong huyện vẫn chưa thực hiện triệt để sự chỉ đạo của UBND huyện vẫn còn tình trạng người dân lấn chiếm để vật liệu xây dựng, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường..

Các xã, thị trấn trong huyện tập trung giải tỏa xử lý vi phạm hành lang ATGT đường bộ ở địa phương.

       Do đó, qua đi kiểm tra Đ/c Vũ Văn Hạnh  - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện  yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt sự chỉ đạo của UBND huyện trong công tác giải tỏa, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn, mỗi người dân Hưng Hà hãy phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến nêu cao tinh thần trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh luật ATGT tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo; di chuyển vật liệu xây dựng vi phạm vỉa hè, lòng, lề đường; không lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi sản xuất, kinh doanh, buôn bán, để nguyên vật liệu xây dựng và các vật dụng khác, góp phần bảo đảm trật tự ATGT, trật tự công cộng ở địa phương./.

 

Cao Mừng

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 266 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong An ninh - Quốc phòng