Trường THPT Bắc Duyên Hà chú trọng giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới cho học sinh.

      Những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh luôn được Trường THPT Bắc Duyên Hà đặc biệt chú trọng. Theo đó, nội dung giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh là những bài học về nghĩa vụ công dân, những bài học thực tế về kiến thức quốc phòng với những bài thực hành sinh động, sát với tình hình quốc phòng - an ninh của địa phương trong bối cảnh mới.

Thông qua môn học, các em nhận thức được tình hình mới của đất nước,. Những tiết học thực hành giáo dục quốc phòng luôn sinh động, hấp dẫn, giúp học sinh có điều kiện hiểu biết, rèn luyện cho mình những kỹ năng quân sự cơ bản, làm nền tảng vững chắc cho các em trên con đường xây dựng  và bảo vệ Tổ Quốc Việt nam XHCN.

Tiết học thực hành môn Giáo dục quốc phòng của học sinh trường THPT Bắc Duyên Hà.

 

 

Thanh Điệp

Đài TT- TH Hưng Hà.

Đọc 538 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong An ninh - Quốc phòng