Hiệu quả mô hình Câu lạc bộ phòng, chống ma túy của chi hội CCB thôn Tây Nha – xã Tiên Đức

    Những năm qua, công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và tệ nạn xã hội là một trong những nhiệm vụ được chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Tây Nha – xã Tiến Đức quan tâm và đạt được kết quả đáng kích lệ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ đắc lực các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

 Ban chủ nhiệm câu lạc bộ PCMT thôn Tây Nha phối hợp với cấp Uỷ của thôn và Công an xã Tiến Đức bàn biện pháp đảm bảo an ninh trật tự.

          Thôn Tây Nha, xã Tiến Đức có 189 hộ, 625 nhân khẩu; có 4 xưởng may, 1 xưởng làm hương, tạo việc làm cho 400 đến 500 lao động. Ngoài ra, thôn có hơn 200 người thường xuyên đi làm xa đã mang về nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình những cũng dễ kéo theo các tệ nạn xã hội, nhất là hiểm họa về ma túy. Trước tình hình trên, Chi hội CCB thôn Tây Nha đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và hội CCB của xã ra quyết định thành lập câu lạc bộ PCMT của thôn gồm 50 thành viên, với lực lượng CCB làm nòng cốt và được chia làm 4 tổ. Ngay sau khi thành lập, Ban chủ nhiệm và các thành viên CLB đã tiến hành rà soát, nắm lại tình hình an ninh trật tự của thôn và tập trung vào các đối tượng có nguy cơ mắc các tệ nạn xã hội để xây dựng quy chế và chương trình hoạt động sát với thực tế; đồng thời đề ra một số nội dung, giải pháp thực hiện PCMT tại địa bàn thôn. Phân công mỗi thành viên CLB chủ động theo dõi và quản lý từng địa bàn dân cư, thường xuyên báo cáo phản ánh với Ban chủ nhiệm để có biện pháp giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh. Đồng thời, phối hợp với các chi hội của thôn tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của ma túy để phòng tránh.

          Cùng với việc tuyên truyền lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, PCMT cho nhân dân tại các cuộc họp, ngày hội đại đoàn kết toàn dân, các thành viên trong CLB còn tích cực tuyên truyền, vận động con cháu tránh xa các tai tệ nạn xã hội. Cạnh đó, Câu lạc bộ PCMT đã cùng với tổ nhân dân tự quản tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết “Nói không với ma túy”; qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, chủ động phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống ma túy trong các tổ chức chính trị, xã hội và toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn thôn. Kết quả, sau hơn 10 năm thành lập “ Mô hình câu lạc bộ phòng, chống ma túy” ở thôn Tây Nha, xã Tiến Đức đã thực sự phát huy hiệu quả. Hàng năm, CLB đã cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền của thôn giải quyết từ 2 đến 3 vụ việc; đặc biệt 6 tháng đầu năm 2019, các thành viên trong CLB đã cung cấp thông tin kịp thời cho Công an xã, công an huyện bắt 2 đối tượng từ nơi khác đến địa bàn thôn sử dụng trái phép chất ma túy.

          Từ sự nỗ lực của các thành viên trong Câu lạc bộ PCMT chi hội CCB và ý thức của người dân, thôn Tây Nha đã giữ vững là thôn không có ma túy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, nhân dân đoàn kết, yên tâm thi đua lao động sản xuất nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

 

Hoàng Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

 

 

Đọc 148 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong An ninh - Quốc phòng