Hội đồng nhân dân xã Tiến Đức tổ chức Kỳ họp thứ 8, khoá XIX.

       Nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Sáng ngày 16/7, HĐND xã Tiến Đức tổ chức Kỳ họp thứ 8, khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Các đại biểu dự kỳ họp.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp.

 Ông Hoàng Đình Nhưng - Chủ tịch UBND xã Tiến Đức trình bày báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

        6 tháng đầu năm, xã Tiến Đức đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả khá toàn diện, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 160 tỷ đồng; Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản ước đạt 37 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN đạt 50,12% so với kế hoạch; dịch vụ thương mại đạt 34 tỷ đồng. Thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Tiến Đức đã chỉ đạo các cơ sở thôn làng rà soát tất cả các tuyến đường, các hạng mục công trình để kịp thời tu bổ, nâng cấp đảm bảo theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Công tác quản lý đất đai, xây dựng và môi trường, sử dụng nước sạch được đẩy mạnh; toàn xã có 2.468 hộ sử dụng nước sạch đạt 98,3 %. Lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm đầu tư phát triển; Chất lượng giáo dục ở các bậc học được duy trì và đạt kết quả cao; Công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân được triển khai thực hiện hiệu quả; Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, hầu hết các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn tại bộ phận 1 cửa.

       Cũng tại kỳ họp, đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã thông qua các báo cáo,  tờ tình của kỳ họp. Tiếp đó, kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường; Lãnh đạo UBND xã trả lời và làm rõ các ý kiến, kiến nghị đã được thảo luận.

       Sau một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 8 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 HĐND xã Tiến Đức đã thành công tốt đẹp.

                                                          

Hoàng Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 156 lượt
Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
Xuất bản trong An ninh - Quốc phòng