Print trang này

73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân

      73 năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã cùng với các lực lượng vũ trang nhân dân, phối hợp các cấp, các ngành giành được những chiến công to lớn trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; thể hiện sự trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của cả nước. Trong những chiến công đó, có vai trò quan trọng của lực lượng An ninh nhân dân.

         73 năm qua, cùng với lực lượng an ninh nhân dân trong cả nước, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân trong huyện đã vượt qua khó khăn, khẳng định lòng tận trung với Đảng, gắn bó mật thiết với quần chúng, đoàn kết hiệp đồng với tinh thần mưu trí, sáng tạo và quyết tâm chiến thắng mọi kẻ thù. Lực lượng an ninh nhân dân trong huyện đã sát cách cùng với toàn dân, toàn quân đánh tan mọi âm mưu phá hoại và hoạt động gián điệp của địch, giữ vững an ninh trật tự phục vụ cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. Qua đó, đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên cường bám đất, bám dân, vừa xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, bảo vệ an toàn căn cứ địa cách mạng, liên tiếp lập được nhiều chiến công xuất sắc. Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là sau khi nước ta hội nhập với khu vực và quốc tế, công tác đối ngoại, giao lưu kinh tế văn hóa với các đối tác ngày càng sâu rộng, đã phát sinh những phức tạp mới trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh tôn giáo ... Vì vậy, với trọng trách được giao, mỗi cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân đã đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Cạnh đó, lực lượng an ninh đã xây dựng, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, của huyện và đảm bảo an toàn các ngày lễ; chủ động nắm tình hình dư luận liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng ...

Đội An ninh - Công an huyện Hưng Hà triển khai nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

       Về nhiệm vụ của lực lượng an ninh huyện thời gian tới,  Thượng tá Trần Hữu Hiến - Phó trưởng Công an huyện Hưng Hà cho biết: Lực lượng an ninh huyện Hưng Hà tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, tập trung các biện pháp nắm tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp ngăn ngừa, đối phó có hiệu quả với mọi tình huống. Mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng an ninh nhân dân nói riêng, cùng với quân và dân trong huyện đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, đẩy mạnh phong trào "quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc" với phong trào cách mạng khác; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Hoàng Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

                                                                                                                

Đọc 356 lượt
Đánh giá mục này
(5 bỏ phiếu)
Xuất bản trong An ninh - Quốc phòng

mới nhất từ Đài TTTH Hưng Hà