Khai mạc lớp tập huấn về quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 trên địa bàn huyện Hưng Hà năm 2019.

      Sáng ngày 23/6, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Ban Chỉ huy quân sự huyện Hưng Hà đã khai mạc lớp tập huấn về quốc phòng, an ninh cho quản đốc, phó quản đốc, tổ tưởng, tổ phó, ca trưởng, kíp trưởng, chuyền trưởng thuộc các công ty, xí nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Trường – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch hội đồng giáo dục quốc phòng huyện; Thượng tá Ngô Quang Khởi - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện đã tới dự.

 Các đại biểu dự lớp tập huấn quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện

 Toàn cảnh lớp tập huấn.

     Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu những kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh thông qua 7 chuyên đề về : Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng  sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên; chuyên đề Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo đảm an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch .

      Thông qua lớp học, các học viên được bồi dưỡng nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận.

 

Văn Mạnh – Nguyễn Thuần

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 

Đọc 170 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong An ninh - Quốc phòng