Xã Tiến Đức cơ bản hoàn thành việc thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

        Với mục tiêu giảm giấy tờ công dân, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử. Do vậy, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được Công an xã Tiến Đức triển khai thực hiện nghiêm túc. 

 Công an xã Tiến Đức kiểm tra các phiếu thu thập thông tin trước khi nộp về Công an huyện.

         Sau khi có kế hoạch chỉ đạo của UBND huyện về thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an xã Tiến Đứcđã tham mưu với UBND xã thành lập hai tổ công tác thu thập thông tin dân cư, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, con người, tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia và chỉ đạo các thôn đồng loạt triển khai thực hiện. Với phương châm: “Chính xác, nhanh gọn, kịp thời”, công an xã Tiến Đức đã phối hợp với công an huyện, các ban, ngành liên quan và các thôn tích cực tuyên truyền đến từng hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn về vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, quản lý và khai thác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, hướng dẫn công dân ghi phiếu thu thập thông tin dân cư. Việc triển khai thu thập thông tin về dân cư ở xã Tiến Đức được thực hiện tập trung tại nhà văn hóa các thôn. Do có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân; Đến 20/11, xã Tiến Đức đã đạt  96% số phiếu cần thu thập để chuyển về Công an huyện.

        Việc triển khai thu thập dữ liệu thông tin dân cư, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cần thiết cho việc giải quyết công việc cá nhân, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân.

                                                                                         Hoàng Thủy

                                                                                       Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 345 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong An ninh - Quốc phòng