Xã Minh Khai đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

             Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư. Vì vậy, chính quyền và Công an xã Minh Khai đã và đang nỗ lực thực hiện để cuối tháng11/2018 sẽ hoàn thành nhiệm vụ thu thập thông tin của 6.200 công dân, chuẩn hóa dữ liệu sẵn có để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác.

          Công an huyện và công an xã Minh Khai kiểm tra các phiếu thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư.

          Việc thu thập thông tin dân cư là bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhằm xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, tất cả công dân trên địa bàn xã không phân biệt giới tính, độ tuổi đều cần được thu thập thông tin đầy đủ theo mẫu. Trên cơ sở đó, các đơn vị chức năng sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử. Mỗi công dân sẽ được cấp một mã số định danh thay thế cho các giấy tờ liên quan. Điều này không chỉ phục vụ cho công tác quản lý nhà nước mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện các giao dịch hành chính. Cụ thể, người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính chỉ cần đưa ra ba thông tin cá nhân cơ bản gồm: Họ tên, mã số định danh cá nhân và chỗ ở, không phải mang theo nhiều loại giấy tờ, bao gồm cả hộ khẩu, chứng minh thư hoặc căn cước công dân như hiện nay. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư nên ngay sau khi nhận được kế hoạch của Ban chỉ đạo 896 của huyện, Công an xã Minh Khai đã tham mưu cho UBND xã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, con người, phiếu thu thập thông tin dân cư; phối hợp với Công an huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác thu thập thông tin dân cư cho lực lượng công an viên và các thành viên tổ công tác của xã và các thôn.

         Qua điều tra, xã Minh Khai có 2.010 hộ dân, với gần 6.200 nhân khẩu cần ghi phiếu, mỗi phiếu thu thập thông tin dân cư sẽ có các nội dung được in màu do Tổng cục Cảnh sát, Bộ công an đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư phát hành thống nhất trong cả nước. Từ đầu tháng 9/2018, công an xã Minh Khai đã phối hợp với các ban, ngành liên quan và các thôn tích cực tuyên truyền đến từng hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn về vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, quản lý và khai thác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, hướng dẫn công dân ghi phiếu thu thập thông tin dân cư. Việc triển khai thu thập thông tin về dân cư ở xã Minh Khai được thực hiện tập trung tại nhà văn hóa các thôn. Do triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, đến ngày 5/11, toàn xã đã thu thập thông tin cá nhân đạt 95% dân số, 5% dân số còn lại là những hộ đi làm xa chưa thực hiện việc kê khai.

        Hiện nay, xã Minh Khai tiếp tục phân công các thành viên tổ công tác trực tiếp đến gia đình người thân các hộ đi làm xa để liên hệ lấy thông tin và tập trung lực lượng kiểm tra, viết phiếu xác định thông tin lần cuối theo quy định để nộp về Công an huyện xong trước ngày 30 tháng 11/2018.

                                                 

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 267 lượt
Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
Xuất bản trong An ninh - Quốc phòng