Print trang này

Xã Duyên Hải hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2015 đảm bảo an toàn

    Duyên Hải là xã có truyền thống cách mạng trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân xã Duyên Hải đã đóng góp vượt sức người sức của cho tuyền tuyến, sau ngày thống nhất đất nước, toàn xã có gần 1 nghìn người được Đảng và Nhà nước khen thưởng. Đảng bộ và nhân dân xã Duyên Hải được Nhà nước trao tặng 2 Huân chương kháng chiến; 1 Huân chương lao động.

Các đồng chí lãnh đạo xã Duyên Hải tặng quà thanh niên nhập ngũ năm 2015

    Truyền thống ấy được các thế hệ trẻ xã Duyên Hải giữ gìn và phát huy, đợt nhập ngũ năm 2015 xã Duyên Hải có 11 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để động viên thanh niên, Đảng ủy - UBND - Hội đồng NVQS và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã Duyên Hải đã tặng quà thanh niên nhập ngũ, mỗi xuất 1 triệu đồng. Ngày 8/9/2015 xã Duyên Hải đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân đảm bảo an toàn./.

Nguyễn Hải Hưng
Đài phát thanh Hưng Hà

Đọc 2381 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong An ninh - Quốc phòng

mới nhất từ Hungha.gov.vn