Huyện Hưng Hà tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cho sản xuất và đời sống

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương. Những năm qua, các cấp, các ngành trong huyện đã thường xuyên quan tâm và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy góp phần hạn chế, ngăn chặn tai nạn cháy nổ.

Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện cùng Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, của huyện kiểm tra thực tế công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chợ Duyên Hà, thị trấn Hưng Hà và chợ Hưng Nhân, thị trấn Hưng Nhân..

Căn cứ tình hình thực tế công tác phòng cháy, chữa cháy, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện những quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và các biện pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và phát động toàn dân tích cực tham gia các hoạt động phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản, nội dung Luật Phòng cháy - chữa cháy và tổ chức các hoạt động như: tập huấn, hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” (4-10), “Tháng an toàn PCCC” (tháng 10), “Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ”, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC, qua đó nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân PCCC, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ… Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực PCCC, Công an huyện đã chủ động phối hợp, tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an toàn về PCCC,  thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các nội quy, quy định đảm bảo an toàn PCCC ở các cơ quan, doanh nghiệp.. Ngoài việc kiểm tra định kỳ, đột xuất, Công an huyện còn phối hợp với các ngành lien quan kiểm tra theo chuyên đề, chuyên ngành như: dệt may, xăng dầu, khí đốt hóa lỏng, chợ, nhà cao tầng, khu tập trung đông dân cư…

Trong công tác chữa cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an huyện luôn chủ động xây dựng, tổ chức thực tập các phương án chữa cháy phối hợp với Công an tỉnh và các lực lượng tại các cơ sở trọng điểm nhằm nâng cao chiến thuật, khả năng xử lý nhanh, kịp thời các tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp phát động xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC gắn với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả và phối hợp xây dựng, kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng, chủ động xử lý ban đầu các sự cố cháy, nổ xảy ra tại cơ sởTrong 9 tháng đầu năm 2018, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an huyện đã tổ chức rà soát, kiểm tra đảm bảo an toàn PCCC đối với: 309 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Lập biên bản kiểm tra, đình chỉ hoạt động: 09 cơ sở, kiến nghị 249 cơ sở khắc phục thiếu sót. Hướng dẫn 39 cơ sở lập hồ sơ quản lý công tác PCCC và xây dựng phương án chữa cháy cơ sở.Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC đối với cán bộ, giáo viên Trường mầm non xã Duyên Hải và đội chữa cháy cơ sở chợ Duyên Hà. Ký cam kết đối với 715 hộ sản xuất kinh doanh nguy hiểm về cháy nổ, 64 cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn huyện.

Do triển khai đồng bộ, tích cực các biện pháp công tác đảm bảo an toàn PCCC và từng bước xã hội hóa công tác PCCC nên công tác PCCC trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân được nâng cao, các cơ quan, doanh nghiệp đã quan tâm, coi trọng công tác PCCC và chấp hành tốt các biện pháp phòng ngừa. Công tác chữa cháy được triển khai kịp thời có hiệu quả, hạn chế được các vụ cháy, nổ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố, góp phần đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Thời gian tới, huyện Hưng Hà tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” (4-10), “Tháng an toàn PCCC” (tháng 10). Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác phòng ngừa của các tầng lớp nhân dân và tích cực tham gia công tác PCCC. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh chấp hành quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy ở các đơn vị theo từng lĩnh vực, chuyên đề, chuyên ngành, quy mô và tính chất nguy hiểm về cháy nổ gắn với xử lý nghiêm các vi phạm, những vấn đề bất cập tồn tại nhằm hạn chế những nguy cơ tiềm ẩn xảy ra sự cố. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tích cực chăm lo, xây dựng lực lượng PCCC tại cơ sở, đầu tư, bổ sung các thiết bị, dụng cụ, phương tiện chữa cháy để sẵn sàng, kịp thời chữa cháy tại chỗ.

                                                                                  

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 190 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong An ninh - Quốc phòng