Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng từ học Bác ở đảng bộ Ban chỉ huy quân sự huyện Hưng Hà

     Những năm qua, việc học Bác đã trở thành việc làm thường nhật của cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Hưng Hà góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị.

     Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống mỗi cán bộ chiến sỹ, hàng tháng, hàng quý, Ban chỉ huy quân sự huyện đều tổ chức sinh hoạt, đăng ký nội dung học tập sát với từng cương vị, nhiệm vụ được giao. Theo đó chú trọng việc làm theo, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chỉ huy, quản lý, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên và quần chúng. Tổ chức các buổi tọa đàm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh… Thực hiện học Bác gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng “ Hiệu quả, kỷ cương, quyết thắng”. Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ và phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới.

Gói buộc lượng nổ tại hội thao huấn luyện dân quân tự vệ huyện Hưng Hà năm 2018

     Do vậy việc học Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong sinh hoạt của đơn vị, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, phòng chống suy thoái về tư tưởng,  lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ;  uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đối với hành, nói không đi đôi với làm, bệnh thành tích, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ đảng viên, kịp thời giải quyết những bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh trong đơn vị, đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, cấp ủy chỉ huy các cấp.

       Từ việc học tập và làm theo Bác đã đi vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Hưng Hà. Bằng những việc làm thiết thực như: Thực hiện hòm tiết kiệm và mô hình vườn tăng gia để gây quỹ phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; giúp đỡ cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm 2017, Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện đã phát động cán bộ chiến sỹ đóng góp xây dựng 1 nhà tình nghĩa tặng mẹ VNAH Đàm Thị Liên trị giá 70 triệu đồng, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa 28 triệu đồng. Nhận đỡ đầu 2 cháu học sinh nghèo vượt khó của trường tiểu học thị trấn Hưng Hà mỗi tháng 300 nghìn đồng/cháu đến khi các cháu học xong phổ thông trung học.Tham gia 12 ngày công giúp dân thu hoạch lúa mùa khắc phục hậu quả mưa lũ, để lại tình cảm sâu sắc trong quần chúng nhân dân và gắn kết tình quân dân thêm bền chặt...

       Hiện nay, Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện Hưng Hà đang đẩy mạnh việc học Bác theo chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng,  kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Trúc Lành

Đài TT TH Hưng Hà

Đọc 402 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong An ninh - Quốc phòng