Ban CHQS huyện Hưng Hà tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018 và phát động đợt thi đua đột kích “Luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương, hiệu quả” cho LLVT huyện

      Để nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện, sáng ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Hưng Hà đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018 và phát động đợt thi đua đột kích “Luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương, hiệu quả” cho LLVT huyện. Đồng chí Vũ Kim Cứ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; Đồng chí Trần Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện; Đại tá Lâm Đức Thuận, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ nhiệm kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Thái Bình; Đồng chí Đỗ Văn Bình, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND – UBND huyện; thủ trưởng một số phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện đã tới dự.

Đoàn Chủ tịch Lễ ra quân huấn luyện năm 2018

Đ/c Đỗ Văn Bình, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện

phát biểu tại lễ ra quân huấn luyện năm 2018

      Nội dung huấn luyện năm 2018 gồm: Huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập Chỉ huy – Cơ quan, huấn luyện Sỹ quan chỉ huy và cơ quan, huấn luyện Quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, dự bị động viên, dân quân tự vệ. Chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ cần quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị mệnh lệnh của cấp ủy, chỉ huy các cấp nâng cao chất lượng huấn luyện. Thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện toàn diện cho các lực lượng cả về kỹ thuật, chiến thuật đáp ứng với yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng nội dung huấn luyện cụ thể cho từng nhóm đối tượng. Phấn đấu huấn luyện lực lượng thường trực bảo đảm 100% quân số; kết thúc huấn luyện 100% các nội dung hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% khá giỏi trở lên. Huấn luyện dân quân cơ động, dân quân năm thứ nhất, dân quân thường trực đạt 100%; dân quân tại chỗ, dân quân binh chủng đạt 90% trở lên. Tổ chức huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng Dự bị động viên bảo đảm 100% quân số theo chỉ tiêu trên giao.

      Phát biểu tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2018, Đồng chí Đỗ Văn Bình, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện đã ghi nhận và biểu dương cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang trong huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2017 và tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cho cụm quân sự số 4. Để công tác huấn luyện năm 2018 đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện cần phát huy truyền thống vẻ vang của LLVT tỉnh Thái Bình, LLVT huyện Hưng Hà; tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm cho cán bộ, Đảng viên, LLVT và nhân dân nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Rà soát, kiện toàn, tuyển chọn và củng cố các đơn vị dân quân, tự vệ, lấy xây dựng chất lượng về chính trị là khâu then chốt; số lượng đủ theo quy định, xứng đáng là lực lượng nòng cốt để bảo vệ Đảng, chính quyền ở cơ sở. Xây dựng lực lượng dự bị động viên theo đúng nhu cầu biên chế; tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự cao; phối hợp với các đơn vị nhận nguồn tổ chức huấn luyện theo kế hoạch hiệp đồng với địa phương. Các xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện, nhất là đảm bảo về quân số, duy trì đúng, đủ thời gian huấn luyện cho các lực lượng dân quân tự vệ, Ban CHQS huyện huấn luyện lực lượng dân quân binh chủng; chuẩn bị tốt thao trường, bãi tập; quản lý chặt chẽ kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện cho các đối tượng. Cơ quan quân sự huyện phải gắn huấn luyện với luyện tập, diễn tập theo kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của địa phương. Xây dựng kế hoạch kiểm tra hội thao vào đầu tháng 4 và báo cáo về UBND huyện; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, phát huy dân chủ tạo sự chuyển biến tích cực trong huấn luyện; kiên quyết chống bệnh thành tích trong huấn luyện, hộ thi, hội thao. Đảm bảo đủ chế độ cho lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên theo quy định của luật dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ LLVT. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, vũ khí trang bị, tài sản, hoa màu của nhân dân trong quá trình huấn luyện và hội thao kiểm tra.

      Nhân dịp này, Ban chỉ huy quân sự huyện đã phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề “Luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương, hiệu quả”. Đại diện Ban CHQS huyện và Ban CHQS các xã, thị trấn ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Một số hình ảnh tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2018 và phát động đợt thi đua đột kích “Luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương, hiệu quả” cho LLVT huyện:

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

Đọc 654 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong An ninh - Quốc phòng