Hội truyền thống Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà triển khai nhiệm vụ năm 2018

      Vừa qua, Hội truyền thống Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Các cá nhân, tập thể được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2017

      Phát huy truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, cán bộ, hội viên trong Hội đã chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; gương mẫu trên mặt trận phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động tình nghĩa...Trong năm, Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho 150  hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức trao nhà tình nghĩa cho 1 hội viên. Vận động hội viên tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa nhân 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, tham gia quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo với số tiền trên 100 triệu đồng. Thực hiện có hiệu quả phong trào “ 2 không- 2 có”. Qua bình xét, năm 2017, 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu “gia đình văn hóa và “gia đình hiếu học”, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm.

      Năm 2018, Hội truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh huyện tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua do Tỉnh hội và địa phương phát động. Trước mắt tuyên truyền hội viên vận động con cháu chấp hành nghiêm chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung chăm sóc, bảo vệ cây màu vụ đông, chủ động các biện pháp sản xuất vụ xuân năm 2018. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, chống lấn chiếm hành lang ATGT, không đốt pháo nổ và thả đèn trời trong dịp Tết Nguyên đán. Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Chiến sỹ Trường Sơn” làm kinh tế giỏi, thực hiện tốt phong trào “ 2 không- 2 có”. Duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt, tiếp tục tổ chức Đại hội ở các xã- thị trấn còn lại, phấn đấu kết nạp thêm từ 100-150 hội viên và trao kỷ niệm chương chiến sỹ Trường Sơn cho hội viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn./.

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

 

Đọc 238 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong An ninh - Quốc phòng