Các xã, thị trấn huyện Hưng Hà tập trung giải tỏa dứt điểm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông

       Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 04, Chỉ thị số 11 của UBND tỉnh về việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, hành lang công trình thủy lợi và đạt được kết quả nhất định, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, hiện nay việc tái lấn chiếm vi phạm hành lang ATGT vẫn xảy ra, ở 1 số địa phương việc giải tỏa chưa triệt để, xử lý chưa kịp thời xây bức xúc trong nhân dân.

       Để giải quyết dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn, UBND huyện đã ban hành công văn số 732 của UBND huyện, chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Ngày 26/12, UBND huyện tiếp tục ban hành công văn số 773 về việc thực hiện nghiêm túc công điện số 08 của UBND tỉnh, công văn số 732 của UBND huyện về việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn.

Thị trấn Hưng Hà tiếp tục ra quân giải tỏa vi phạm hành lang giao thông

Lực Lượng công an xã Phúc Khánh giải tỏa vi phạm tại Khu vực Phố Lẻ

      Ngày 28/12/2017, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt huy động lực lượng, phương tiện ra quân để giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm theo chỉ đạo của UBND huyện. Để ngày ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao, các xã, thị trấn đã huy động lực lượng, các phương tiện, kiên quyết giải tỏa dứt điểm các trường hợp vi phạm và bàn giao cho lực lượng công an xã, thị trấn, bảo vệ dân phố duy trì và quản lý theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện việc giải tỏa vi phạm về UBND huyện vào ngày 29/12/2017. Lực lượng công an huyện phân công lượng hỗ trợ mỗi xã, thị trấn 1 đồng chí để kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ các xã trong việc giải tỏa các trường hợp tái vi phạm hành lang an toàn giao thông, đồng thời hỗ trợ lực lượng, phương tiện, xe ô tô bán tải, tập trung giải những tụ điểm phức tạp về trật tự công cộng. Sau 1 ngày ra quân đa số các xã đã đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm, 1 số xã làm tốt, đạt hiệu quả cao như: xã Phúc Khánh, xã Đoan Hùng, Thị trấn Hưng Hà…

      Ngày ra quân đã tạo được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.  Để duy trì công tác đảm bảo  ATGT, Trật tự công cộng trên địa bàn huyện, sau khi giải tỏa các xã, thị trấn cần bàn giao các tuyến đường cho lực lượng công an xã, bảo vệ tổ dân phố để tiếp tục duy trì theo quy định./.

Nguyễn Thuần

Đài Truyền thanh- Truyền hình Hưng Hà

Đọc 286 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong An ninh - Quốc phòng