Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra công tác sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018

      Sáng ngày 16/11, Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, Đ/c Thượng tá Nguyễn Văn Hải – Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện đã  đi kiểm tra công tác sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018 tại các xã Hồng Lĩnh, Phúc Khánh, Tân Tiến và thị trấn Hưng Hà.

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện kiểm tra công tác sơ khám tuyển quân sự tại xã Hồng Lĩnh.

          Nhìn chung ngay trong sáng ngày 16/11, các nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đã chấp hành tốt theo thông báo của hội đồng nghĩa vụ quân sự ở địa phương tham gia sơ khám nghĩa vụ quân sự  năm 2018. Các xã, thị trấn đã bố trí cán bộ, địa điểm khám tuyển theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các nam thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện động viên các nam thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

          Qua đi kiểm tra, Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc, động viên các nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ thực hiện việc sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự ở địa phương, theo dõi, quản lý chặt chẽ đối với các nam thanh niên đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự trên huyện trong thời gian tới. Đ/c Chủ tịch UBND huyện mong muốn các nam thanh niên phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến cách mạng của quê hương tích cực tham gia công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018 theo đúng quy định, quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân./.

Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 529 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong An ninh - Quốc phòng