Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Hưng Hà tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016, triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017

Chiều ngày 6/12, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016 , triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017. Đ/c Vũ Kim Cứ- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; Đ/c Trần Trung Dũng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND- UBND huyện đã tới dự.

Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016, triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, giao đủ 100% chỉ tiêu, an toàn, đúng quy định của pháp luật. Phát huy kết quả đạt được trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016, để đảm bảo chỉ tiêu giao quân năm 2017, các cấp ủy đảng chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 29 về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017, UBND huyện ra Công văn số 647 về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã- thị trấn chỉ đạo Ban quân sự xã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, thôn làng rà soát, nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi tham gia nhập ngũ, phát lệnh gọi sơ khám tuyển, đồng thời tuyên truyền luật NVQS, quyền lợi, nghĩa vụ của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Ngành y tế chỉ đạo 2 bệnh viện, trạm y tế xã- thị trấn chuẩn bị trang thiết bị, y dụng cụ phục vụ công tác sơ, khám tuyển. Do thực hiện đồng bộ các giải pháp nên thanh niên đã tích cực tham gia sơ, khám tuyển sức khỏe NVQS. Tuy nhiên, một số xã thanh niên lên khám tuyển còn thấp. Để đảm bảo chỉ tiêu giao quân năm 2017, Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo các xã- thị trấn tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, vận động nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đi làm ăn xa về thực hiện luật NVQS. Tăng cường các biện pháp quản lý , nắm chắc nguồn trong diện gọi nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ sau tuyển và nắm chắc tình hình biến động về quân số. Cấp ủy chính quyền thành lập tổ công tác xuống các thôn làng, gia đình có công dân trong diện nhập ngũ tuyên truyền, vận động, ký cam kết với gia đình có con em làm ăn xa về thực hiện NVQS.

Đ/c Vũ Kim Cứ- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện kết luận tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Vũ Kim Cứ- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016. Về nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017, Đ/c Bí thư Huyện ủy, Đ/c Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính  trị quan trọng, do đó các cấp ủy đảng chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các xã- thị trấn tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ . Đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, tổ chức nói chuyện truyền thống cách mạng của quê hương. Các thành viên Hội đồng NVQS huyện, các xã- thị trấn xuống tận gia đình tuyên truyền, vận động thanh niên làm ăn xa tiếp tục về khám tuyển NVQS xong trước ngày 20/12/2016. Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình trốn tránh luật NVQS, đặc biệt là con em cán bộ, đảng viên không thuộc diện miễn hoãn NVQS. Ngành Y tế thực hiện nghiêm túc công tác khám tuyển, đảm bảo chính xác, chất lượng góp phần đảm bảo chỉ tiêu giao quân năm 2017.

Đ/c Vũ Kim Cứ- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 1 tập thể hoàn thành xuất sắc công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2016 và 10 tập thể, 9 cá nhân hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2016./.

Bùi Thủy

Đài TT- TH huyện Hưng Hà

Đọc 788 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong An ninh - Quốc phòng