Thanh niên xã Duyên Hải lao động xa nhà về địa phương khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân xã Duyên Hải đóng vượt sức người, sức của cho tiền tuyến, sau ngày thống nhất đất nước xã Duyên Hải có trên 1000 người được Đảng, Nhà nước khen thưởng. Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Duyên Hải đã được lớp lớp thế hệ trẻ tiếp bước. Công tác quân sự địa phương, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và gia đình có con đang tại ngũ luôn được cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chăm lo, giúp đỡ; đây là nguồn động viên thanh niên yên tâm lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện lập danh sách sơ khám tuyển thanh niên nhập ngũ xã Duyên Hải

Sơ khám tuyển thanh niên nhập ngũ xã Duyên Hải

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu khám tuyển NVQS, gọi thanh niên nhập ngũ năm 2017, Đảng ủy - UBND xã - Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Duyên Hải đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban quân sự phối hợp với các đoàn thể và các thôn nắm nguồn, phân công cán bộ phụ trách từng thôn trực tiếp chỉ đạo, nếu gia đình nào có con trong diện khám tuyển làm nghĩa vụ quân sự mà không có mặt tại địa phương tham gia khám tuyển, thôn không bình xét gia đình văn hóa, nhằm đảm bảo sự bình đẳng và xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Do đó công tác gọi thanh niên sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự có nhiều chuyển biến, đến nay xã Duyên Hải có 79 thanh niên có mặt tại nhà tham gia sơ tuyển; trong đó 5 thanh niên là con cán bộ, Đảng viên, trình độ văn hóa 12/12 có 42 người, trình độ cao đẳng – đại học 16 người; nhiều thanh niên lao động xa đã có mặt tại nhà tham gia khám tuyển. Các thôn Khả Đông, Khả Tân, Khả Tiến, có số thanh niên khám tuyển, thực hiện khá tốt.

Với truyền thống cách mạng quê hương, Đảng bộ và nhân dân xã Duyên Hải phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu ra quân năm 2017./.

Nguyễn Hải Hưng – Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

Đọc 829 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong An ninh - Quốc phòng