An ninh - Quốc phòng
     Sáng ngày 4/9, các xã Minh Khai, Văn Lang, Minh Hòa, Hồng Minh và thị trấn Hưng Hà đã huy động lực lượng, phương tiện ra quân giải tỏa hành lang An toàn…
       Hồi 1 giờ 45 phút ngày 23/8/2019, tại phòng VIP, tầng 3 quán Karaoke Kingdom thôn Việt Thắng, xã Hồng An. Công an huyện Hưng Hà bắt quả tang Đào Công Hoàng,…
      Những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh luôn được Trường THPT Bắc Duyên Hà đặc biệt chú trọng. Theo đó, nội dung giáo dục…
      74 năm qua, cùng với xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, Công an huyện Hưng Hàtiếp tục được xác định là lực lượng vũ…
    Những năm qua, công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và tệ nạn xã hội là một trong những nhiệm vụ được chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Tây Nha – xã Tiến…
Page 4 of 44