An ninh - Quốc phòng
     Qua tuyên truyền, vận động hầu hết các hộ gia đình ở xã HồngAn đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 04 của UBND tỉnh và kế hoạch 19a của UBND huyện. Tuy…
       Thực hiện Kế hoạch số 66 của UBND Huyện về việc chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉ hè , lòng lề đường, hành lang giao thông đường bộ. Xã Chí…
         Qua rà soát, trên địa bàn xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà có 25 hộ kinh doanh, buôn bán ven đường tập kết nguyên vật liệu, lều quán, trồng cây cảnh,…
       Sáng ngày 9/9/2019, Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chúc mừng và trao giấy khen của UBND huyện khen thưởng cho 1 tập…
        Nhằm đảm bảo đường thông, hè thoáng và giải phóng tầm nhìn cho người tham gia giao thông. Từ ngày 6/9 thị trấn Hưng Nhân đã tổ chức đợt cao điểm…
Page 3 of 44