An ninh - Quốc phòng
Thực hiện công văn số 120  của Công an huyện Hưng Hà về việc đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong thời gian thu…
       Sáng ngày 28/5/2019, tại Trung tâm hội nghị huyện. Hội Luật gia huyện Hưng Hà tổ chức Đại hội Đại biểu, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Trường –…
       Sáng ngày 17/5/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Hưng Hà tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm…
     Sáng ngày 16/5, Ban liên lạc các vệ quốc chống thực dân Pháp xâm lược huyện Hưng Hà tổ chức gặp mặt truyền thống. Đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Phó Bí Thư Huyện…
      Những năm quan, Chi bộ cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện đã thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân,…
Page 10 of 45